Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Białoruscy lewicowcy: Do komunistów i lewicowców całego świata!

Protesty w Mińsku

Drodzy towarzysze!
 
My, marksiści białoruscy, przedstawiciele głównych ugrupowań, organizacji i partii komunistycznych i lewicowych, którzy zorganizowali inicjatywę „StrajkBY” (http://zbstby.org/), chcemy was wszystkich prosić o wsparcie i pomoc.
 
Wybory prezydenckie, które odbyły się na Białorusi, doprowadziły do kryzysu politycznego. Konflikt jest dalej podsycany zarówno przez opozycję polityczną, jak i władze. Wszystko to doprowadziło do bezprecedensowej przemocy policyjnej, jakiej nikt na Białorusi nie mógł sobie wyobrazić. W ciągu długich lat panowania Łukaszenki, zwłaszcza w ostatnich kilku, społeczeństwo stawało się coraz bardziej zmęczone i niezadowolone. Widzieliśmy nadużycia władzy przez biurokrację i sądy, prawa skierowane przeciwko ludowi i robotnikom, postępującą prywatyzację i ciągły wzrost sektora prywatnego. Liberalna opozycja, kierowana przez międzynarodowy kapitał, wykorzystuje gniew mas i żąda od Łukaszenki ustąpienia ze stanowiska, czyniąc to pod przykrywka pokojowych protestów, które są brutalnie tłumione. Poziom niezadowolenia rośnie, a przemoc staje się nową przerażającą normą. Opozycja jest nastawiona na wygraną bez względu na koszty, podobnie jak reżim, który jest gotów bronić się wszelkimi środkami. Jesteśmy teraz świadkami walki między państwowo-kapitalistycznym systemem, którego uosobieniem jest Łukaszenka, jego aparat państwowy, a różnymi międzynarodowymi siłami imperializmu, reprezentowanymi przez opozycję.
 
Po raz pierwszy od dłuższego czasu opozycja wzywa robotników do strajku, ale robi to tylko w przedsiębiorstwach państwowych, podczas gdy większość Białorusinów pracuje w sektorze prywatnym, gdzie warunki są często gorsze niż w przedsiębiorstwach państwowych.
 
Jakiej solidarności chcemy?
 
Musimy wykazać robotnikom prawdziwe powody ich niezadowolenia, którymi nie są gadające głowy w telewizji, niezależnie od tego, jaką władzę mają te głowy, ale ich rzeczywiste warunki [egzystencji]. Nie da się ich naprawić zwykłym głosowaniem lub obaleniem prezydenta. Jedyną drogą naprawienia sytuacji jest zorganizowana siła robotników, którzy bronią swoich prawdziwych interesów klasowych tu i teraz. A klasa robotnicza Białorusi zaczyna zdawać sobie sprawę ze swojej potęgi; to klasa robotnicza powstrzymała (choć być może chwilowo) policyjną przemoc na ulicach. I musimy rozpocząć tę walkę teraz, kiedy masy są zradykalizowane i gotowe do działania.
 
Czego potrzebujemy?
 
Rozpaczliwie potrzebujemy wszelkiej pomocy ze strony komunistów i lewicowców, którzy mówią po rosyjsku i białorusku, ponieważ mogą pomóc w agitacji i kampanii. Internet i sieci społecznościowe zapewniają nam bezpośredni dostęp do ludzi, prawie indywidualnie. Musimy skorzystać z tej okazji, zacząć agitować i starać się jak najbardziej wyjaśnić walkę klas leżącą u podstaw sytuacji, przedstawiając ich rzeczywiste interesy. Liczymy na to, że wasze organizacje się z nami skontaktują, wezmą udział w pracy i zorganizują agitację.
 
Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji lub mediów, skontaktuj się z naszymi towarzyszami na Telegramie (@zbstSocNet_bot), aby kontynuować współpracę.
 
Możesz nam pomóc, po prostu promując rozpowszechnianie naszych apeli i materiałów propagandowych za pośrednictwem swoich kanałów. Mógłbyś również zrobić więcej, jeśli ty lub twoi towarzysze jesteście gotowi do rozpoczęcia rozprowadzania naszych ulotek wśród robotników drogą internetową. Jest to nudne i powtarzalne zadanie, które może jednak pomóc naszej wspólnej sprawie. W razie potrzeby otrzymasz szczegółową instrukcję, jak się do tego zabrać.
 
Lista tekstów:
 
Apel do robotników: http://zbstby.org/
Do robotników: https://t.me/zabastabel/84
Do załóg: http://zbstby.org/to-collectives.html
 
Materiały propagandowe:
 
https://drive.google.com/drive/folders/1wGMa7qL0Jrj7h-FrUnknYScZ_hhPk7dp

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna