Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Demokracja ludowa i ludowa gospodarka – program białoruskiej lewicowej opozycji (StrajkBY – Ludowy Komitet Strajkowy)

MAZ.jpg

 
Demokracja ludowa i ludowa gospodarka – program białoruskiej lewicowej opozycji (StrajkBY – Ludowy Komitet Strajkowy)

 
Wielu z was prosiło, abyśmy skonkretyzowali i przedstawili naszą wizję demokratyzacji systemu politycznego oraz reform gospodarczych, które proponujemy w naszych ogólnych żądaniach.
Oto projekt naszych propozycji:

 
Białorusi potrzebna jest godna przyszłość. Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: jak powinniśmy żyć i jakie społeczeństwo chcemy stworzyć? My, robotnicy, stanowimy większość społeczeństwa. To właśnie naszymi rękami tworzy się dobrobyt kraju. Jedni uczą, drudzy leczą, jeszcze inni pracują w ochronie lub są pracownikami kultury. Chcemy szerokiej demokracji w interesach pracujących, która będzie bazować na silnej gospodarce państwowej i szerokich gwarancjach socjalnych dla każdego mieszkańca Białorusi. Nie chcemy władzy elit z pałaców, zamkniętych klubów i banków.

 
Demokracja ludowa

Gwarantem praw i wolności obywateli Białorusi powinien być lud i ci, którzy tworzą dobrobyt kraju – kolektywy robotnicze. W związku z tym robotnicy żądają:

 
Wolności politycznych!
System wyborczy zabezpieczony przed fałszerstwami z pomocą systemu block-chain;
Wolność słowa i prostsza możliwość rejestracji mediów;
Uproszczenie procedury organizacji wieców i demonstracji, strajków, zebrać, oraz likwidacja grabieżczych opłat za organizację akcji ulicznych;
Uproszczenie procedury tworzenia partii politycznych i stowarzyszeń.

 
Państwa dla robotników!
Zastąpienie systemu prezydenckiego systemem parlamentarnym;
Jednoizbowy parlament ludowy z przedstawicielstwem kolektywów robotniczych, organizacji społecznych i związków zawodowych;
Sady ludowe – tzn. wybieralność sędziów;
Kontrola wyborów przez kolektywy robotnicze, lokalne zebrania ludowe oraz organizacje społeczne takie jak: organizacje kobiece, spółdzielnie spożywców, organizacje studenckie, związki uczony, organizacje pracowników kultury itd.;
Zwiększenie roli i pełnomocnictw miejscowych rad;
Uproszczenie procedury odwoływania deputowanych i urzędników na każdym szczeblu.

 
Niezależności związków zawodowych!
Uproszczenie procedury tworzenia związków zawodowych, ochrona istniejących już związków;
Rozszerzenie wpływu związków zawodowych na kodeks pracy i ochronę kolektywów robotniczych;
Gwarancja zawarcia i przestrzegania układów zbiorowych oraz pracownicza kontrola nad nimi;
Gwarancja niezależności związków zawodowych w ramach relacji państwowych i gospodarczych;
Ochrona przed zwolnieniem;
Wpływ związków zawodowych na politykę zatrudnienia.

 
Gospodarka ludowa
Prawdziwa demokracja może bazować jedynie na silnej gospodarce państwowej i szerokich gwarancjach socjalnych dla każdego mieszkańca Białorusi. Nie można pozwolić na rozkradanie kraju i bezprawie wobec pracujących, którzy w tej chwili bronią praw i wolności obywatelskich.

 
Robotnicy żądają:

 
Gospodarki dla ludu!
Zakaz prywatyzacji;
Złoża mineralne, woda, lasy i grunty rolne powinny należeć do ludu;
Anulowanie dekretu Nr. 3;
Udział kolektywów robotniczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 
Normalnych warunków pracy!
Zakaz kar finansowych i zabierania premii;
Rozwój infrastruktury socjalnej;
Godne zasiłki dla tymczasowo bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem;
Likwidacja bezrobocia;
Rozwój bezpłatnej służby zdrowia i edukacji.

 
StrajkBY – Ludowy Komitet Strajkowy
 

Społeczność

dzierżyński