Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Zarząd PLL LOT składa skargę ws. strajku z 2018 r. Narzeka na "przymus ekonomiczny" związkowców

Związkowa Alternatywa

Zarząd PLL LOT zgłosił do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną w sprawie strajku, który miał miejsce w tej spółce w 2018 r. W marcu br. sąd uznał strajk za legalny.

Zarząd w dalszym ciągu podważa legalność strajku oraz skarży się, że został „ekonomicznie zmuszony” do podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi.

LOT narzeka również, że w polskim prawie pracy pracodawca nie ma prawa do lokautu i dlatego nie jest w stanie skutecznie przeciwstawić się strajkowi. W przedmiotowej sytuacji miało dojść do poważnego zachwiania ochrony interesu pracodawcy i równowagi, jaka powinna cechować dialog społeczny.

Zamiast dbać o poprawę warunków pracy wykwalifikowanych załóg, firma wydaje setki tysięcy złotych na kolejne procesy sądowe – pisze Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy, do której w 2020 r. przystąpił Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego. – Dzieje się tak w czasie, gdy zarząd PLL LOT radykalnie pogarsza warunki pracy etatowych pracowników, a spółka deklaruje, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Szumlewicz zwraca również uwagę na sformułowanie zawarte w skardze kasacyjnej, w którym zarząd LOT sugeruje, iż związki zawodowe, stosując „niezgodny z prawem nacisk ekonomiczny (nielegalny strajk)” wystąpiły w „pozycji strony silniejszej”. – Jest to chyba pierwszy od 30 lat przykład spółki państwowej, w której zarząd wprost twierdzi, że jest stroną słabszą w negocjacjach z pracownikami – komentuje lider ZA.

Skarga zarządu PLL LOT ujawnia burżuazyjną treść koncepcji „dialogu społecznego”, która maskuje uprzywilejowaną pozycję kapitału w stosunku do strony robotniczej. Ukazuje ona również, co w oczach kapitalistów stanowi siłę ich klasowych wrogów – strajk przeprowadzony przez zdeterminowanych, zdyscyplinowanych robotników. Konieczne jest porzucenie złudzeń, co do współpracy klasowej i „dialogu społecznego” i postawienie na bezkompromisową walkę klasową i bojowy ruch związkowy.

Społeczność

rot front