Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

USA: Doniesienie o przymusowych sterylizacjach w obozie ICE

Trump - rasizm

Demaskatorka donosi o przymusowych sterylizacjach w obozie ICE w hrabstwie Irwin w stanie Georgia. Dawn Wooten, pielęgniarka pracującą obozie w Irwin, twierdzi w skardze złożonej w Biurze Inspektora Generalnego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że wysoka liczba hysterektomii w ośrodku wynika z faktu, że zabiegi przeprowadzane są często bez świadomej zgody pacjentek.

W obozie, zarządzanym przez prywatnego podwykonawcę LaSalle Corrections, hysterektomie przeprowadzane są na „prawie wszystkich” przetrzymywanych kobietach – imigrantkach z Ameryki Łacińskiej, które często nie znają angielskiego i nie są w stanie udzielić świadomej zgody na zabieg. Wooten oskarża również ICE i LaSalle Corrections o nieprzestrzeganie środków bezpieczeństwa w związku z pandemią i stwarzanie zagrożenia epidemiologicznego w obozie.

Artykuł II Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa z 9 XII 1948 r. definiuje ludobójstwo jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich”. Wśród czynów stanowiących zbrodnie ludobójstwa Konwencja wymienia m.in. „spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy” oraz „stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy”, a także „rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego”.

Społeczność

Sierp i młot