Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

OSK publikuje wstępne postulaty

Aborcja

Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zaprezentowała postulaty będące owocem kilkutygodniowych prac 14 zespołów, w które zaangażowanych jest ok. 800 osób. Wśród postulatów brakuje jednak prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Ogłoszone postulaty nie są ostatecznym zbiorem żądań OSK.

Zaprezentowano owoc prac pięciu z czternastu zespołów: praca, prawa kobiet, edukacja, świeckie państwo i klimat.

W kwestiach rynku pracy OSK proponuje uspołecznienie kontroli pracy i wzmocnienie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy do ścigania burżujów łamiących prawa pracownicze. Oprócz tego Rada postuluje wprowadzenie jawności płac, zakończenia wyzysku stażystów oraz dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

W kwestiach prawnych, OSK uważa, że sądy krajowe nie powinny brać pod uwagę wyroku TK, argumentując, że organ ten nie ma prawa orzekać. Wg OSK, lekarze mogą nie wykonywać wyroku, a placówki publicznej służby zdrowia mają zaś kierować kobiety do miejsc, w których można bezpiecznie dokonać zabiegu. OSK postuluje również pozostanie w Konwencji Stambulskiej, niezależne śledztwo w sprawie źródeł finansowania Ordo Iuris oraz dymisji Zbigniewa Ziobry ze zajmowanych stanowisk państwowych.

Komisja ds. edukacji postuluje dymisję ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, zakończenia represji wobec uczniów i studentów uczestniczących w protestach antyrządowych, wprowadzenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 11 roku życia i dostępu do edukacji zdalnej dla wszystkich dzieci.

Zespół ds. państwa świeckiego chce uregulować kontakty między urzędnikami publicznymi i władzami a duchowieństwem, zlikwidować naukę religii w szkołach, a także zachęca do aktów apostazji.

RK OSK przedstawiła również postulat powołania Ogólnopolskiego Panelu Klimatycznego w ciągu najbliższych 3 miesięcy. „Szczegółowy cel i zakres tematyczny panelu ustalony zostanie w ramach warsztatu z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych (w tym OSK), uczelni wyższych i oddolnych ruchów społecznych dedykowanych walce ze zmianami klimatycznymi” – głosi komunikat grupy roboczej. Negatywnie zwraca uwagę brak wśród potencjalnych uczestników OPK przedstawicieli związków zawodowych. Ich udział zabezpieczyłby interesy robotników podczas transformacji.

Z negatywnym odzewem spotkał się brak postulatu legalnej aborcji na żądanie. OSK zasłania się twierdzeniem, że lista postulatów nie jest ostateczna. Brak ten sugeruje jednak, że RK OSK gotowa jest poświęcić swój naczelny postulat, aby tylko zachować wspólny front z tchórzliwymi liberałami z KO. Logika sojuszu z liberałami musi prowadzić do wspólnego kompromisu wobec rządu i klechów.

Społeczność

SIERP i MŁOT