Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 6 gości.

Aleksandra Kołłontaj: Do robotnic [ok. 1918 r.]

8III.png

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet publikujemy poniżej przemówienie Aleksandry Kołłontaj (1872-1952). Kołłontaj przez ponad pół wieku należała do partii, wstępując do niej w 1899 roku. Po Rewolucji Październikowej została komisarzem ludowym opieki społecznej w I rządzie radzieckim (stając się tym samym pierwszą kobietą na stanowisku ministerialnym w historii). W 1919 roku utworzyła Żenotdieł – urząd ds. kobiet przy RKL.
 
W poniższym przemówieniu Kołłontaj przedstawia osiągnięcia Rewolucji Październikowej w walce o równouprawnienie i wzywa kobiety pracujące do uczestnictwa w walce rewolucyjnej i budownictwie socjalistycznym.
 
 
****
 
 
Towarzyski robotnice!
 
Kobieta przez wiele stuleci była uciskana i pozbawiona praw. Przez wiele stuleci była tylko dodatkiem do mężczyzny, jego cieniem. Mąż utrzymywał swoją żonę, dopóki była posłuszna woli męża, potulnie znosiła własną bezsilność, własną niewolę domową i rodzinną.
 
Rewolucja Październikowa wyzwoliła kobiety. Teraz chłopka ma takie same prawa jak chłop, robotnica ma takie same prawa jak robotnik. Wszędzie kobieta może głosować i wszędzie może zostać członkiem rady, komisarzem, a nawet komisarzem ludowym. Ale chociaż zgodnie z prawem kobieta ma takie same prawa jak mężczyzna, życie nie wyzwoliło kobiety. Robotnica, chłopka, wciąż pozostają w ucisku gospodarstwa domowego, nadal są niewolnicami we własnym kraju. Zadaniem robotników jest teraz takie dostosowanie życia, aby odciążyć kobietę od ciężaru opieki nad dzieckiem, ułatwić prowadzenie domu. Klasa robotnicza jest zainteresowana wyzwoleniem kobiet w tych dziedzinach.
 
Klasa robotnicza powinna zrozumieć, że kobieta jest członkiem tej samej rodziny proletariackiej co mężczyzna, ponieważ kobieta pracuje równie dobrze jak mężczyzna. Jedną trzecią bogactwa na Ziemi tworzą kobiety. W Europie i Ameryce jest 70 milionów robotnic. W społeczeństwie komunistycznym kobieta i mężczyzna muszą być równi. Bez równości kobiet i mężczyzn nie ma komunizmu.
 
Do pracy, towarzyszki robotnice! Wyzwólcie się! Budujcie żłobki, domy położnicze, pomagajcie radom zakładać stołówki publiczne, pomagajcie Partii Komunistycznej budować nowe szczęśliwe życie. Wasze miejsce jest wśród tych, którzy walczą o wyzwolenie ludzi pracy, o równość, o wolność, o szczęście waszych dzieci! Wasze miejsce, robotnice i chłopki, jest pod czerwonym rewolucyjnym sztandarem zwycięskiego komunizmu światowego!
 
 
 
****
 
 
Nagranie gramofonowe przemówienia dostępne tutaj.

Społeczność

Pokój i ziemia