Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 21 gości.

Związkowcy przeciwko KPO. Nawet "Solidarność"

Morawiecki bankster

Zakończyły się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Proponowane rozwiązania spotykają się ze sprzeciwem związkowców, w tym pro-rządowego NSZZ „Solidarność”.

Jak zauważa „Solidarność” w opinii przesłanej rządowi, rozdział KPO zapowiadający zapewnienie równego dostępu kobiet i mężczyzn do rynku pracy zwiększa zakres elastycznych form zatrudnienia.

O ile poprawę dostępu do instytucji opieki nad dziećmi należy uznać za uzasadnione rozwiązanie, o tyle regulacje dotyczące elastycznych form zatrudnienia i ich nadmierny rozwój może być niebezpieczny. Należy pamiętać, że elastyczne zatrudnienie nie gwarantuje odpowiedniej ochrony zatrudnionym. Natomiast to właśnie kobiety będą zmuszone ze względu na swoje funkcje macierzyńskie do przerwy w karierze zawodowej oraz powrotu do pracy po tej przerwie. Realizowanie funkcji macierzyńskich przez kobiety powoduje, że znajdują się one w gorszej sytuacji na rynku pracy, a jednocześnie proponuje się im zatrudnienie w elastycznych formach zatrudnienia – wskazują związkowcy.

Poprawa sytuacji, zwłaszcza młodych kobiet, nie może polegać jedynie ma promowaniu elastycznych form zatrudnienia. W KPO brakuje konkretnych rozwiązań w tym zakresie - dodają.

Związkowcy mają również zastrzeżenia do regulacji ws. pracy zdalnej. Argumentują, że pracę zdalną należy uznać za element uzupełniający normalną organizację pracy, który może zwiększyć elastyczność wykonywania zadań służbowych. "Solidarność" zaznacza podkreśla, że elastycznych form wykonywania obowiązków służbowych nie należy utożsamiać z elastycznymi formami zatrudnienia.

„Solidarność' wskazuje, że KPO nie zabezpiecza miejsc pracy w miarach sprawiedliwej transformacji. – Dokument nie szacuje społecznych kosztów transformacji energetycznej i nie przygotowuje społeczeństwa na kolejne wzrosty cen energii. Jako związek zawodowy widzimy konieczność współdziałania nie tylko na etapie oceny i rzetelnej konsultacji projektu, ale przede wszystkim na etapie wprowadzania zapisów w życie – zaznaczają związkowcy.

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna