Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Warszawa: Dalej trwa strajk operatorów dźwigów

Strajk

Dalej trwa rozpoczęty w zeszłym tygodniu strajk operatorów żurawi wieżowych. W Warszawie stanęło wtedy ponad 100 placów budowy. Firmy pośredniczące w zatrudnianiu pracowników zaprosiły protestujących na rozmowy, jednak negocjacje zakończyły się fiaskiem.

Od poniedziałku strajk jest kontynuowany w formie całotygodniowego strajku włoskiego pod hasłem „Dbamy o BHP”. Pracodawcy otrzymali pismo z oficjalnymi żądaniami strajkujących z Warszawskiej Międzyzakładowej Komisji Budowlanej OZZ IP.

Do związkowców dotarły informacje, że strajkujący są prześladowani – wbrew wcześniejszym obietnicom kapitalistów. „Docierają do nas sygnały, że na niektórych budowach pośrednicy lub kierownicy budów grożą operatorom zwolnieniem za to że ci chcą pracować zgodnie z przepisami. Pamiętajcie że te groźby są bezpodstawne”- informują związkowcy na swojej stronie internetowej.

Wśród postulatów WMKB OZZ Inicjatywy Pracowniczej znajdują się minimalna stawka godzinowa dla operatorów żurawi wieżowych na poziomie co najmniej dwukrotności minimalnej stawki, zapewnienie wszystkim operatorom umów o pracę, „dodatek wysokościowy” w wysokości 3 zł brutto za godzinę za pracę na żurawiu wolnostojącym powyżej 60 metrów i dodatek 3 zł brutto na godzinę za każdą kotwę mocującą żuraw do budynku w przypadku żurawi kotwionych do budynku.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci