Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Pozew do MTK: Reżim chilijski oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości

Chile - protesty

Koalicja organizacji praw człowieka złożyła przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym sprawozdanie oskarżające urzędującego prezydenta Chile, Sebastianowi Piñerze, oraz byłe i obecne władze cywilne, wojskowe i policyjne o zbrodnie przeciwko ludzkości. Sprawa dotyczy bezwzględnych represji rządu Piñery przeciwko masowym protestom w 2019 roku.

W swoim 141-stronicowym sprawozdaniu powodowie zwracają się do MTK o wszczęcie „śledztwa, wniesienie aktu oskarżenia i rozpoczęcie procesu przeciwko Prezydentowi Republiki Chile i innym władzom cywilnym, politycznym i policyjnym” za „powszechne i systematyczne” ataki na ludność cywilną „występujące jednocześnie na całym terytorium Republiki Chile od 6 października 2019 r. do dnia dzisiejszego, które uważamy za zbrodnie przeciwko ludzkości”.

Brutalne działania aparatu represji nie były odizolowane ani niezależne od siebie, ale były częścią planu mającego na celu przeprowadzenie zorganizowanego, masowego, rozległego i systematycznego ataku na ludność cywilną, w celu stłumienia prostestów politycznych.

Rząd kontynuował tę politykę, mimo że był na bieżąco informowany przez Narodowy Instytut Praw Człowieka, autonomiczną agencję państwową; Urząd Prokuratura Publicznego, niezależny organ prokuratorski interweniujący w chilijskim systemie sądowniczym; oraz Dyrekcję ds. Studiów Sądu Najwyższego (wszystkie te instytucje są zobowiązane do informowania rządu o naruszeniach praw człowieka popełnianych przez funkcjonariuszy państwowych). Oznacza to, że rząd chilijski świadomie organizował i realizował plan masowych represji systematycznie łamiących prawa człowieka (wyczerpuje to znamiona zbrodni przeciwko ludzkości wg art. 7 Statutu Rzymskiego)

Jest mało prawdopodobnym, aby którykolwiek z potencjalnych oskarżonych został sprawiedliwie ukarany. Rząd Piñery pozostaje reprezentantem kompradorskiej burżuazji chilijskiej oraz wiernym sojusznikiem imperialistycznego kapitału amerykańskiego. Tym samym znajduje się on parasolem ochronnym hegemonicznego supermocarstwa.

Społeczność

che rebel