Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 3 gości.

Bank Światowy: Zwiększa się dystans między imperialistycznym centrum i globalnymi peryferiami

burżuje na wyspie

Publikowany co pół roku raport Banku Światowego „Światowe perspektywy ekonomiczne” ujawnia głębokie podziały w gospodarce światowej.

BŚ prognozuje, że światowa gospodarka wzrośnie o 5,6% w 2021 r. Jednak ta liczba maskuje coraz większą rozbieżność między gospodarkami rozwiniętymi a resztą świata.

Wg raportu, 94% gospodarek o wyższych dochodach odrobi straty w produkcie krajowym brutto na mieszkańca w ciągu dwóch lat – najsilniejsze odbicie po którejkolwiek z powojennych recesji. Jednak prognoza dla gospodarek wschodzących i rozwijających się (EMDE) to tylko 40%, co czyni ją najgorszym wyjściem z powojennej recesji.

Podczas gdy zaawansowane gospodarki odżywają, wiele najbiedniejszych krajów świata pozostaje w tyle i wiele pozostaje do zrobienia, aby odwrócić oszałamiające koszty ludzkie i gospodarcze pandemii” – czytamy w raporcie.

Ponadto ożywienie nie jest zapewnione: istnieje możliwość, że dodatkowe fale COVID-19, dalsze opóźnienia w szczepieniach, rosnący poziom zadłużenia lub rosnąca presja inflacyjna spowodują komplikacje” – ostrzegają autorzy raportu.

Nawet przy przewidywanym ożywieniu w gospodarkach rozwiniętych w 2022 r. globalna zdolność wytwórcza będzie nadal o około 2 procent niższa od prognoz sprzed pandemii, a straty dochodu na mieszkańca „nie zostaną w pełni odrobione w około dwóch trzecich EMDE”.

W raporcie stwierdzono, że ożywienie we wszystkich regionach EMDE „może być niewystarczające, aby odwrócić szkody spowodowane pandemią”. Zdolność wytwórcza pozostanie poniżej prognoz sprzed pandemii, ponieważ gospodarki te nadal są obciążone „większym zadłużeniem i szkodami dla wielu czynników potencjalnej produkcji”.

Prezes Banku Światowego, David Malpass, powiedział, że pandemia „nie tylko odwróciła postęp w zmniejszaniu globalnego ubóstwa po raz pierwszy od pokolenia, ale także pogłębiła wyzwania związane z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i rosnącymi cenami żywności dla wielu milionów ludzi”. Tym samym raport Banku Światowego ukazuje na jak kruchych podstawach opiera się kapitalistyczny „dobrobyt”.

Społeczność

marks