Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Ustawa Czarnka pisana pod dyktando kard. Nycza

krzyż.jpg

OKO.press dotarło do protokołu Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski z 2018 r., z której wynika, że reforma oświaty proponowana Przemysława Czarnka pisana była pod bezpośrednie dyktando kleru. Podczas posiedzenia metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w 2018 roku nakazał rządowi wprowadzenie obowiązkowego nauczania religii/etyki:

W rozporządzeniu z kwietnia 1992 roku wprowadzono zapis: religia, etyka albo nic. Pozostawienie trzeciej opcji jest wyraźnym sygnałem dla młodych ludzi, że można poprzestać na wyborze »nic« i tak w praktyce się dzieje. (…) Wybór z obecnym »nic« nie jest wychowawczy. Trzeba zaznaczyć, że przedmiot natury etyczno-religijnej czy etyczno-filozoficznej, jakikolwiek zostanie wybrany, jest dla całości wychowania bardzo wny”.

Wiceminister Marek Kopeć zwrócił uwagę, że kardynalski postulat może być niekonstytucyjny. Zwrócił również uwagę, że podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych tworzy minister, a programy lekcji religii – Kościoły i związki wyznaniowe: „Pojawia się tutaj […] dyskusja, dotyczącą tego, w jaki sposób, kto i na jakiej zasadzie tworzy przedmiot, który jest obowiązkowy oraz jak odbywa się ocenianie i klasyfikowanie. Trzeba zastanowić się nad konsekwencjami, wynikającymi z całości przepisów oświatowych”.

Nycz zaproponował obejście problemu potencjalnej niekonstytucyjności: „Ważne jest, by wprowadzić taki zapis, kry by mówił, że religia katolicka, ewangelicka czy inna, czy też etyka jako taka, nie jest obligatoryjna, ale przedmiot natury etyczno-moralnej, etyczno-religijnej, jako taki jest obligatoryjny”.

Dodatkowo wybór między religią a etyką może być złudny. 42% dyrektorów szkół ma problemy ze znalezieniem nauki etyki. Aby temu zaradzić Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało 6 uczelniom utworzenie odpowiednich studiów podyplomowych. Są to Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej o. Tadeusza Rydzyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jezuicka Akademia Ignatianum w Krakowie oraz wydziały teologiczne na uniwersytetach we Wrocławiu i Szczecinie.

Na posiedzeniu Komisji Nycz narzekał również na ograniczanie liczby lekcji religii. Jak rozwiązanie zaproponował on „wynajmowanie szkole przez proboszczów sal lekcyjnych przy parafii”. Miałoby to rozwiązać problem braku sal lekcyjnych w szkołach, który jest rzekomą przyczyną ograniczania liczby lekcji. Wynajmowani sal byłoby również kolejnym źródłem danin z budżetu.

Społeczność

Obama rev