Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 20 gości.

RPO zamierza zapobiec wstrzymaniu reprywatyzacji

kapitalista.jpg

Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich poparty przez , zapowiada zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która zakończyła możliwość reprywatyzacji nieruchomości znacjonalizowanych ponad 30 lat temu.

RPO utrzymuje, że umorzenie z mocy prawa toczących się spraw administracyjnych narusza zasadę zaufania obywateli do państwa. Twierdzi, że w obecnym brzmieniu ustawy sytuacja obywateli ubiegających się o stwierdzenie nieważności decyzji uzależniona jest od sprawności aparatu administracyjnego. – Stawia to obywateli w nierównej pozycji z przyczyn od nich niezależnych. Dlatego też rozważam zaskarżenie tych regulacji do TK – argumentuje Wiącek.

Fakt, że jednym z pierwszych działań RPO, wybranego przez rząd i większość opozycji, jest próba zablokowania popularnej nowelizacji uderzającej w prawo własności, dowodzi, że "zgoda ponadpartyjna" jest możliwa jedynie w interesie klasy panującej.

Społeczność

Pokój i ziemia