Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

Iran: Strajki i demonstracje nauczycielskie

Iran

Nauczyciele demonstrowali w 120 irańskich miastach, domagając się podwyżek płac, uwolnienia uwięzionych przywódców związkowych oraz wprowadzenia od dawna obiecanych ubezpieczeń zdrowotnych i wypłat emerytur. Inne żądania obejmują położenie kresu dyskryminacji etnicznej i wyznaniowej w edukacji oraz renowację zrujnowanych budynków szkolnych.

Strajki spotkały się z policyjnymi represjami i aresztowaniami.

W Teheranie setki nauczycieli zgromadziło się przed budynkiem Parlamentu. Aby uspokoić protestujących, parlamentarzyści głosowali za podwyżką płac dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

Jednym z pierwszych działań prezydenta Ebrahima Raisi'ego po jego wyborze w czerwcu było odwołanie podwyżki płac nauczycieli zatwierdzonej przez jego poprzednika. Najnowszy budżet Raisi'ego przewiduje 240-procentowy wzrost wydatków wojskowych i 56-procentowy wzrost finansowania mediów państwowych. Pracownicy państwowi, w tym kadra dydaktyczna, odnotowali średni wzrost płac o 10%.

Społeczność

Amerykańska gospodarka 2008