Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 20 gości.

Młodzi Socjaliści przeciwko prywatyzacji "Gamratu"

gamrat.jpg

Rada Krajowa “Młodych Socjalistów” sprzeciwiła się planowanej przez rząd prywatyzacji Zakładów Tworzyw Sztucznych “Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle oraz poparła stanowisko związków zawodowych opowiadających się za zmianą struktury własnościowej ZTS “GAMRAT” S.A. na zasadzie akcjonariatu pracowniczego.
 
 

Poniżej publikujemy stanowisko “Młodych Socjalistów”.
 
 
 
Wyrażamy swoją solidarność ze związkowcami i pracownikami Zakładów Tworzyw Sztucznych “Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, którzy sprzeciwiają się niekorzystnej z punktu widzenia Spółki, jej pracowników, a także interesu społecznego prywatyzacji firmy na zasadach podyktowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
 
 

Jako zwolennicy zachowania i rozwoju społecznej własności środków produkcji, która pozwala sprawiedliwie dzielić ciężary i owoce pracy opowiadamy się wraz ze związkowcami działającymi w Gamracie za natychmiastowym zatrzymaniem prywatyzacji Spółki w obecnej formie.
 
 

Sprzeciwiamy się oddawaniu prywatnemu właścicielowi za bezcen osiągającego coraz lepsze wyniki finansowe i dobrze rokującego na przyszłość zakładu, stworzonego pracą wielu pokoleń byłych i obecnych pracowników. Zyski osiągane dzięki działalności firmy zbudowanej środkami społecznymi powinny służyć wszystkim, a zwłaszcza zatrudnionym w niej pracownikom, którzy stanowią o jej sile.
 
 

Jak wykazała przeprowadzona przez związkowców analiza, Spółka “LENTEX” S.A., która decyzją Ministerstwa Skarbu Państwa ma monopol na negocjacje związane z prywatyzacją , nie jest godnym zaufania partnerem. Pracownicy obawiają się, że również w przypadku Gamratu powtórzy się scenariusz z innych zakładów będących w posiadaniu tej Spółki. Zagrożenie dotyczy przeniesienia części produkcji na Ukrainę, gdzie niższe są koszty pracy i tańsza jest siła robocza. Wiąże się to oczywiście z masowymi zwolnieniami.
 
 

Analiza ta wykazała również znaczne rozbieżności w systemie wynagradzania pracowników w obu spółkach. Pracownicy Lenteksu otrzymują znacznie niższe wynagrodzenia niż ich odpowiednicy w Gamracie. Zarząd Lenteksu posługuje się także nieprawdziwymi danymi dotyczącymi kondycji spółki “GAMRAT” S.A., co ma na celu obniżenie kosztów jej przejęcia. O złej woli “inwestora” świadczyć może niechęć w negocjacjach dotyczących podpisania przedstawionego przez związki zawodowe pakietu socjalnego.
 
 

Młodzi Socjaliści popierają stanowisko związków zawodowych opowiadających się za zmianą struktury własnościowej ZTS “GAMRAT” S.A. na zasadzie akcjonariatu pracowniczego. Taka forma przekształcenia pozwoli pracownikom zakładów na partycypację w zarządzaniu spółką i sprawiedliwy udział w osiąganych przez nią zyskach.
 
 

Apelujemy do Ministra Aleksandra Grada o natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań w sprawie.
 
http://8godzinpracy.pl/

Społeczność

Dobry kułak