Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Uczciwy Samorząd – deklaracja wyborcza PPP – “Sierpień 80″

urna_wyborcza.jpg

Polska potrzebuje dynamicznego rozwoju. Bez udziału samorządów nie jest możliwe wypracowanie takiego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, który zapewni realizację oczekiwań obywateli na lepszą przyszłość.
Polska Partia Pracy – “Sierpień 80″ w nadchodzących wyborach idzie pod hasłem: Uczciwy Samorząd

Uczciwy samorząd – to gwarancja lepszego wykorzystania środków z funduszy europejskich.

Uczciwy samorząd – to bezpłatna nauka dla dzieci i młodzieży oraz właściwego poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli

Uczciwy samorząd – to współdziałanie z ośrodkami badawczymi i uczelniami.

Uczciwy samorząd – to nowe miejsca pracy na obszarach o dużym bezrobociu oparte na kodeksowych umowach o pracę, gwarantujących pewność zatrudnienia.

Uczciwy samorząd – to tanie budownictwo mieszkaniowe, w tym realizacja polityki budowy tanich mieszkań socjalnych i komunalnych zapewniający każdemu dach nad głową.

Uczciwy samorząd – to rozbudowa placówek kulturalnych, oświatowych, sieci przedszkoli i żłobków zapewniająca dostępność do tych placówek każdemu.

Uczciwy samorząd – to łatwość w dostępie do funduszy europejskich na podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Uczciwy samorząd – to wspieranie rolnictwa i przetwórstwa rolnego.

Uczciwy samorząd – to współodpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli.

Uczciwy samorząd – to rozwój Internetu i nowych technologii.

Uczciwy samorząd – to sprawne urzędy, w których obywatele bez zwłoki załatwiają swoje sprawy.

Uczciwy samorząd– to nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, autostrady, drogi ekspresowe, lotniska i kolej.

Uczciwy samorząd– to szybki dostęp do szpitali i przychodni oraz profesjonalna opieka medyczna oparta na publicznej służbie zdrowia, zapewniająca właściwy poziom wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia wszystkich zawodów.

Uczciwy samorząd– to nowoczesne publiczne ratownictwo medyczne.

Uczciwy samorząd– to partnerska współpraca z lokalnymi społecznościami, stowarzyszeniami i fundacjami.

Uczciwy samorząd – to ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

Uczciwy samorząd- to rozwój instytucji kultury i poprawa dostępności do nich.

Uczciwy samorząd- to rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

Uczciwy samorząd – to społeczne konsultowanie najważniejszych decyzji z obywatelami oraz realizacja zasady demokracji bezpośredniej.

Uczciwy samorząd – to dotrzymywanie obietnic złożonych w kampanii wyborczej.

Polska Partia Pracy – „Sierpień 80” gwarantuje realizację powyższych celów za najważniejsze uznając pomyślność, rozwój i przywrócenie pełni praw naszych współobywateli, w oparciu o zasadę wspólnego działania, tworzenia rzeczywistości we wspólnocie, jeden dla drugiego, a nie jeden przeciwko drugiemu. Bądźmy razem.

http://partiapracy.pl/

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

jednolity front