Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Bogusław Ziętek: Bronimy publicznej służby zdrowia!

Bogusław Ziętek

Polska Partia Pracy-Sierpień 80 informuje, iż rozpoczynamy ogólnopolską kampanię pt. “Bronimy publicznej służby zdrowia”.

W ramach tej kampanii prezentować będziemy przykłady skutków prywatyzacji szpitali oraz patologii, jakim podlega ochrona zdrowia pod rządami Platformy Obywatelskiej.

W celu rozpowszechnienia informacji o skutkach prywatyzacji przez działaczy PO nasze ugrupowania wyda docelowo 1 milion sztuk czterostronicowego biuletynu w formacie gazetowym, w którym opisywane są zagrożenia związanego z prywatyzacją i komercjalizacją publicznej służby zdrowia. Pierwszy numer gazety w ilości 100 tys. egzemplarzy przedstawia przykłady patologii w służbie zdrowia, za którymi stoją działacze PO w czterech polskich miastach: Katowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej i Krośnie Odrzańskim. Cały nakład pisma nasi działacze rozdali już na Śląsku i w Lubuskiem.

Kolejny numer jest już w przygotowaniu. Informujemy ponadto, iż wkrótce kampania ruszy także w innych miastach, w tym najpierw w Olsztynie i pozostałych miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego oraz w Opolu i na terenie województwa opolskiego.

W ramach akcji organizowane będą konferencje prasowe oraz spotkania z mieszkańcami i pracownikami służby zdrowia z udziałem działaczy Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80, w tym przede wszystkim Zbigniewa Zdónka, wiceprzewodniczącego PPP-Sierpień 80 i szefa Sekretariatu ds. zdrowia i ratownictwa medycznego Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego “Sierpień 80″. Zbigniew Zdónek jest lekarzem. Wytropił i nagłośnił afery m.in. w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach oraz w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich, z którego z tego powodu został zwolniony. Sprawa toczy się właśnie przed Sądem Pracy. Szczegóły obu spraw w załączonym do niniejszego komunikatu pierwszym numerze naszej gazety dotyczącej sektora ochrony zdrowia.

Polska Partia Pracy – “Sierpień 80″ uważa za konieczne budowanie szerokiego przymierza antyliberalnego, które przeciwstawi się polityce prywatyzacji usług publicznych, w tym przede wszystkim ochrony zdrowia lansowanej przez Platformę Obywatelską zarówno na poziomie krajowym jak i samorządowym.

Bogusław Ziętek
Przewodniczący Polskiej Partii Pracy – “Sierpień 80″

Społeczność

future2