Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 95 gości.

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2011 - pracodawcy zyskają większą swobodę kosztem pracowników

Kodeks pracy

Kapitaliści ucieszą się z nowych zmian prawnych, które dają im swobodę działania w ciężkiej sytuacji finansowej kosztem ich pracowników.

Ci, których dotkną przejściowe problemy finansowe, będą mogli obniżyć wymiar czasu pracy i wynagrodzenia dla pracowników. A to wszystko bez konieczności składania u wojewody specjalnego wniosku.

Istotną zmianą było wprowadzenie nowego święta. 6 stycznia był dniem wolnym od pracy - obchodzono święto Trzech Króli.

Ustawa, która wprowadziła je ponownie, wzbudza kontrowersje, bo organizacje pracodawców zarzucają jej niezgodność z konstytucją. Dlaczego? Może prowadzić do dyskryminacji pracowników. Wraz ze zmianą - czyli świętem Trzech Króli - w kodeksie pracy zapisano, że pracownicy tracą możliwość odebrania dnia wolnego, gdy święto wypada w sobotę. Zwykle w każdym roku były to jedno lub dwa święta.

Tyle że firmy mają różny wymiar czasu pracy. Pracodawcy mają prawo swobodnie wyznaczać terminy dni wolnych - od poniedziałku do soboty. Np. jeśli w danej firmie wolne od pracy są poniedziałek i niedziela, a święto wypadnie w sobotę, to pracownicy będą musieli je odpracować. W ten sposób stracą dzień wolny i będą pracowali więcej niż inni. Sprawę rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny.

Tacierzyński dla adopcyjnych - nowość dla ojców, którzy przyjęli na wychowanie dziecko. Co prawda już od 2010 r. każdy pracujący ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego, jednak pod pewnym warunkiem. Musi z niego skorzystać do chwili, gdy dziecko ukończy 12 miesięcy. Przepis dyskryminował mężczyzn, którzy adoptowali dziecko - postępowanie trwa zwykle bardzo długo i zanim wydane zostanie orzeczenie o adopcji, mija wiele miesięcy. To sprawiało, że urlop ojcowski był dla ojców adopcyjnych praktycznie niemożliwy. Od 1 stycznia 2011 r. taki tata będzie mógł wziąć tygodniowy urlop ojcowski w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji, jednak tylko do momentu, gdy dziecko ukończy 7 lat. Ojciec dziecka, wobec którego odroczony został obowiązek szkolny, będzie mógł pójść na urlop, do momentu gdy nie ukończyło ono 10. roku życia. A od początku 2012 r. tata adopcyjny - podobnie jak biologiczny - weźmie już 2 tygodnie ojcowskiego.

Pracownicy, którzy ukończyli 50 lat, do tej pory, gdy przebywali w szpitalu, od 15. do 33. dnia pobytu otrzymywali 70 proc. wynagrodzenia chorobowego. W takiej samej sytuacji wszyscy inni pracownicy dostawali 80 proc. wynagrodzenia chorobowego.

Teoretycznie miało to poprawić sytuację pracowników w wieku 50+ na rynku pracy i sprawić, że zatrudnianie ich będzie atrakcyjniejsze dla pracodawców. W efekcie doprowadziło do nierównego traktowania.

Dlatego od początku roku dyskryminujące przepisy przestały obowiązywać. Teraz pracownikom 50+ za czas pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia przysługuje taki sam zasiłek chorobowy jak innym - 80 proc. podstawy wymiaru.

Niepełnosprawni i nowe zasady

Z początkiem roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmieniają one sytuację ponad 15 tys. przedsiębiorców i przeszło 250 tys. niepełnosprawnych pracowników. I mają przynieść Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad 1 mld zł oszczędności.

Zmiany mają na celu zniesienie przywilejów i ulg w zatrudnieniu osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. od 1 stycznia pensje niepełnosprawnych już nie będą dofinansowane przez PFRON. Zniesiono też niektóre ułatwienia w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Mniejszą pomoc dostaną też niepełnosprawni pracownicy zwykłych firm - ich pracodawca będzie mógł odpisać znacznie niższą sumę na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

1 lutego 2011 wejdzie w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia. Co się zmieni? Przede wszystkim będą nowe przepisy dotyczące szkoleń. Np. szkolenie dla bezrobotnych w umiejętności poszukiwania pracy będzie bardzo dokładnie określone. Program ma być realizowany przez trzy tygodnie i składać się z dwóch części: z warsztatów oraz zajęć praktycznych, w czasie których uczestnicy będą szukać pracy.

Koniec też z zasadą: "jeden bezrobotny - jeden kurs". Od lutego bezrobotni będą mogli być kierowani na kilka kursów, pod warunkiem że potencjalnie pomogą im one znaleźć pracę. Więcej osób będzie też mogło zyskać status bezrobotnego (i korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego oraz ze szkoleń). Po pierwsze, zachowają go kobiety w ciąży i w połogu, którym dotąd można było taki status odebrać z powodu "niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 90 dni". Po drugie, nawet w przypadku samozatrudnienia osoba, która zawiesiła działalność, będzie mogła dostać status bezrobotnego i korzystać ze szkoleń.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci