Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Manifest Dąbrowszczaków do ludu polskiego

rep-p34.gif

 MANIFEST DĄBROWSZCZAKÓW DO LUDU POLSKIEGO
 
 
            Do Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, Rady Naczelnej PPS, Komitetu Centralnego KPP!

            Do Centralnej Komisji Związków Zawodowych i centrali wszystkich robotniczych i pracowniczych związków zawodowych!

 
            Do całego ludu polskiego!
 
 
            RODACY!
 

            My, polscy ochotnicy — żołnierze hiszpańskiej republikańskiej armii ludowej — uformowani w sławny już w bojach ludu hiszpańskiego Batalion im. J. Dąbrowskiego, Kompanie. im. A. Mickiewicza, Kawalerie Dąbrowskiego oraz walczący w bohaterskich batalionach Dymitrowa, Thalmanna i innych — ślemy całemu uciemiężonemu przez faszyzm ludowi Polski nasze gorące, braterskie pozdrowienia.
 

Sztandar Batalionu im. Dąbrowskiego. Napis w prawym górnym rogu po hiszpańsku: Za wolność waszą i naszą. W centrum sztandaru widnieje tekst "Batalion Dąbrowskiego. Dla wspaniałych synów polskiego ludu. Sowiecka Republika Polski"Sztandar Batalionu im. Dąbrowskiego. Napis w prawym górnym rogu po hiszpańsku: Za wolność waszą i naszą. W centrum sztandaru widnieje tekst "Batalion Dąbrowskiego. Dla wspaniałych synów polskiego ludu. Sowiecka Republika Polski"
           
 
 
           My, synowie ludu polskiego: ludowcy, komuniści, socjaliści, katolicy i bezpartyjni, robotnicy i chłopi z kraju i z różnych ognisk emigracji polskiej w świecie tu przybyli — idąc w ślady polskich demokratów okresu niewoli narodowej, którzy łącząc sprawy niepodległości Polski z rewolucyjno-demokratycznymi ruchami w Europie szeregi tego ruchu zapełniali, jednocząc się podnieśliśmy na ziemi Republiki Hiszpańskiej nasz sztandar ,,Za Waszą wolność i naszą" z wiarą, że stojąc u boku ludu hiszpańskiego w jego walce o wolność i niepodległość, walczymy przeciwko hordom barbarzyńców faszystowskich, podpalających świat i zagrażających niepodległości narodu polskiego.

            My polscy żołnierze ludowej armii hiszpańskiej, pieczętujemy krwią nasze umiłowanie ideałów demokratycznych, w imię tych wspólnych ideałów wołamy do Was z pól bitewnych Madrytu, Jaramy i gór Guadalajary: Na pomoc Hiszpanii! Nie pozwólcie wraz z demokracją świata, by wolny naród hiszpański zginął pod obuchem band międzynarodowego faszyzmu!
 

            RODACY!

            Przed narodem hiszpańskim, przed tym narodem, którego nieśmiertelnym pomnikiem bohaterstwa jest Madryt — stanęła groźba utraty jego niepodległości. Oto w górach Guadalajara i na polach madryckich przystąpiły do walki z Republiką regularne dywizje armii włoskiej i niemieckiej. Mussolini i Hitler wyciągają swe krwawe łapy po bogactwa Hiszpanii, po jej surowce, węgiel, rudę i ziemię — po wolność i niepodległość.

            Regularna armia Mussoliniego — w obliczu której na frontach stanęliśmy — wkroczyła dziś do Hiszpanii. Ale jutro przecież, zachęcone bezkarnością swych zbrodni, mogą bandy faszystowskie wyciągnąć swą brutalną dłoń — w myśl programu Hitlera — po niepodległość narodu polskiego, którego kraj leży również na szlakach komunikacyjnych potrzebnych Hitlerowi, po nasze bogactwa naturalne, na które już dawno ma apetyt imperializm niemiecki.
 
FASZYZM PRZYNOSI ŚMIERĆ NIEPODLEGŁOŚCI WOLNYCH NARODÓW

 
            Klika  faszystowskich generałów z Burgos zamieniła Hiszpanie w jedno rumowisko. Burzy domy i miasta. Niszczy dzieła sztuki i muzea. Morduje — przy pomocy awiacji i armat — ludność cywilną: dzieci, kobiety i starców, którzy nie mogą się bronić.

            Banda grandów, bankierów i feudałów, licząc na to, że faszyzm niemiecki i wioski podzieli się z nią, grabieżą, ludu hiszpańskiego, pragnie oddać niepodległość narodu na pastwę okupanta. Tak niegdyś czyniła Targowica polska. Ale przecież i dziś sanacja w Polsce sprzęgła się sojuszem z Hitlerem i w imię tego sojuszu już rezygnuje z praw ludności polskiej w Gdańsku oraz prowadzi politykę wzmacniającą siłę międzynarodowych grabieżców. Sanacja posyła dla Franco polskie granaty i szrapnele — z którymi zetknął się nasz batalion na froncie — oraz pozbawia pol­skiego obywatelstwa naszych ochotników republikańskiej armii hiszpańskiej.
 

            RODACY!

            Lud hiszpański dał odpór najeźdźczej armii Mussoliniego! Młoda, jednolita republikańska armia hiszpańska złamała ofensywę prowadzoną przez regularne dywizje włoskie i zadała ciężką porażkę Mussoliniemu. Dywizje włoskie zostały rozbite, ich żołnierze uciekli z zajętych pozycji albo poddali się. Nasz batalion im. J. Dąbrowskiego — nazywany przez generałów faszystowskich w mowach wygłoszonych w radio Burgos ,,batalionem czerwonych diabłów" — jest dumny z tego, że zajmując Brihuegę wypisał swą kartę w tym zwycięstwie ludu hiszpańskiego w górach Guadalajara.

Dąbrowszczacy w bitwie pod GuadajalarąDąbrowszczacy w bitwie pod Guadajalarą

           
 
 
Najeźdźcze armie Mussoliniego i Hitlera nie przejdą. przez Madryt!

            Madryt to nie Addis-Abeba!

 
            Hiszpania nie podzieli losu Abisynii!

            Hiszpania — dla walki przeciw rebeliantom i najeźdźcom — ma za sobą nie tylko cały swój naród, ale i demokrację całego świata.

            Krwawi bandyci — Hitler i Mussolini — po klęsce w górach Guadalajara udziesięciokrotnią swe wysiłki dla zdobycia Madrytu i Hiszpanii.

            Ale cały naród hiszpański staje do broni przeciw inwazji okupantów!

            Polski lud, jak i demokracja świata, nie mogą, pozostać w tej walce w tyle!
 
 
            Los hiszpański będzie decydował i o losie naszego narodu!
 

            Naród polski musi zdecydowanie powiedzieć: dość tej polityki sojuszu rządu sanacyjnego z tymi, którzy dziś zagrabić chcą Hiszpanię, a jutro naszą wolność i niepodległość! Niechaj naród pol­ski jednolitą swą walką rozerwie na strzępy sojusz sanacji z Hitlerem i Mussolinim, niechaj zmusi rząd do zaprzestania wysyłki dla Franco polskich granatów i amunicji! Niechaj naród zmusi sanacje do prowadzenia polityki sojuszu z tymi, którzy chcą utrzymać pokój i przeszkodzić grabieży ludów!
 

            RODACY!

            Wasza walka przeciwko polityce sojuszów z zaborcami jest walką przeciw nowej pożodze wojennej, jest walką o utrzymanie niepodległości narodu polskiego. Wasza walka o utrzymanie niepodległości narodu polskiego jest walką o swobody demokratyczne, o wolność stowarzyszeń, prasy, zgromadzeń, o swobodę dla wszystkich narodowości zamieszkujących Polskę, o lepsze warunki bytu. Albowiem tylko wolny lud i rząd reprezentujący wolę tego ludu może dać narodowi tę potężną moc, zdolną rozbić każdą pieść zagrażającą naszej niepodległości.

            W czym jednak, ludu polski, leży Twoja siła?
 
 
            Siła ludu polskiego może leżeć tylko w jego jedności, w zjednoczeniu się we wspólnym froncie!

            Patrzcie jak wielką moc w walce z rebeliantami i zaborcami posiada lud hiszpański dzięki frontowi ludowemu!

            Patrzcie, jak wielką poprawę bytu mas pracujących, wraz ze swobodami demokratycznymi dał ludowi front ludowy we Francji!

            Patrzcie wreszcie na nasz Batalion im. J. Dąbrowskiego, batalion frontu ludowego, na wszystkich polskich ochotników Republiki Hiszpańskiej, którzy przepojeni ideałami demokratycznymi, zjednoczyli się do wspólnej walki pod sztandarem ,.Za Waszą wolność i naszą"!

            Cały lud polski do frontu ludowego!

            Zjednoczeni w tym froncie, stwórzcie potężny oręż do walki z faszyzmem!
 
 
            Zjednoczeni w tym froncie, będziecie mogli należycie pomóc Republice Hiszpańskiej i obronić niepodległość naszego narodu!

            Niech żyje wspólna walka wszystkich antyfaszystów przeciw grabieżcom faszystowskim!

            Niech żyje zwycięstwo ludu hiszpańskiego nad rebeliantami!
 
 
 

 
Sztandar brygad międzynarodowych – flaga Hiszpanii z trójramienną gwiazdą antyfaszystowskąSztandar brygad międzynarodowych – flaga Hiszpanii z trójramienną gwiazdą antyfaszystowską
 
 
 
 
 
 
 
 

Batalion im. J. Dąbrowskiego
Kawaleria im. J. Dąbrowskiego
 
Kompania im. A. Mickiewicza
Szkoła Oficerska
 
Polscy żołnierze Batalionu im. Dymitrowa
 
Polscy żołnierze Batalionu im. Thalmanna
 
Polscy żołnierze Baterii im. Thalmanna
Polscy żołnierze Baterii Słowiańskiej
Ranni i chorzy w szpitalach
Polscy lekarze i służba sanitarna
Dowódca Batalionu Dąbrowskiego
 
Komisarz Polityczny Batalionu Dąbrowskiego
Komisarz Polityczny dla Polaków w Hiszpanii
Rok 1937

Tekst pochodzi z książki "Bohaterowie stu bitew"
Dąbrowszczacy, przed wycofaniem z Hiszpanii, przysięgają wierność sprawie Republiki.Dąbrowszczacy, przed wycofaniem z Hiszpanii, przysięgają wierność sprawie Republiki.

Społeczność

Dobry kułak