Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 5 gości.

Spór zbiorowy związkowców "Sierpnia 80" w krakowskim OBI

Sierpień 80 w Obi

Dość głodowych pensji! – stwierdzili związkowcy WZZ “Sierpień 80″ działający w marketach OBI spółki Superhobby Market Budowlany.

Informujemy, iż Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego “Sierpień 80″ działająca w marketach OBI spółki Superhobby Market Budowlany zwróciła się w środę 12 stycznia br. do pracodawcy z wnioskiem o spełnienie trzech postulatów załogi, tj.:

1. podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników wszystkich pracowników o 500 zł od dnia 01.01.2011 r.,

2. wprowadzenie od dnia 01.01.2011 r. dodatków za pracę w niedziele w wysokości 100 zł za dzień pracy,

3. podniesienie ekwiwalentu za pranie do wysokości 50 zł.

WZZ “Sierpień 80″ tym samym wszczął spór zbiorowy z pracodawcą, a na spełnienie powyższych żądań dał termin 5 dni.

Związek wystąpił ponadto się z wnioskiem do zarządu spółki w Krakowie o podjęcie niezwłocznych negocjacji w przedmiocie ustalenia nowego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w związku z zaistnieniem konieczności uzyskania wpływu Komisji Zakładowej naszego Związku na jego treść. Wniesiono o wyznaczenie terminu spotkania w tej sprawie.

Pragniemy przypomnieć, iż niedawno, bo w grudniu 2010 r. “Sierpień 80″ przeprowadził ogólnopolską akcję przed sklepami sieci OBI w sprawie posiłków regeneracyjnych, która to akcja zakończyła się sukcesem. Posiłki te wydawane są od dnia 20 grudnia pracownikom wykonujących pracę na zewnątrz sklepów, np. przy przyjęciu towaru lub na działach zewnętrznych.

Ponadto Związek Zawodowy “Sierpień80″ w OBI Superhobby Market Budowlany zawiadomił Państwowy Inspektorat Pracy o wielu problemach dotyczących łamania przez pracodawcę prawa pracy i przepisów BHP w Krakowskim markecie Obi Al. Bora Komorowskiego 31, w tym o dyskryminacji płacowej kobiet. Obecnie na terenie wspomnianego marketu odbywa się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

W dnu 12.01.2011r. przed krakowskim sądem pracy odbył się proces zwolnionej 13.07.2011r z Krakowskiego Obi Urszuli, działaczki Wolnego Związku Zawodowego “Sierpień80″ działającego na terenie Obi. Pracodawca mimo, że wcześniej trzymał nieugiętą postawę i występował o obciążenie kosztami procesu oraz kosztami prawnymi poniesionymi ze swej strony pracownice, zaproponował wypłacenie odszkodowania przekraczającego 3 miesięczne zarobki. Sprawa zakończyła się podpisaniem zaproponowanej ugody.

Wojciech Nawrot

Przewodniczący WZZ “Sierpień 80″ w OBi 019 w Krakowie

http://www.wzz.org.pl/index.php/krakow-spor-zbiorowy-w-obi/

Społeczność

Chcemy waszych minerałów