Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Deklaracja założycielska Frontu 14 stycznia (Tunezja)

VivaTunisia.jpg

Potwierdzając swój udział w rewolucji naszego ludu, który walczy o swe prawo do godności i wolności i który poniósł ofiarę dziesiątek męczenników oraz tysięcy rannych i aresztowanych, pragnąc doprowadzić do końca zwycięstwo z wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym, oraz odpowiadając na trwający proceder żerowania na ludzkich ofiarach, tworzymy Front 14 Stycznia – strukturę polityczną działającą na rzecz posunięcia naprzód rewolucji ludowej dla osiągnięcia jej celów oraz stawienia czoła siłom antyrewolucyjnym. Skupia on siły założycielskie takie jak partie polityczne oraz organizacje postępowe i demokratyczne.
 
 
Front stawia sobie pilne zadania:
 
 
Obalenie obecnego rządu Ghannouchiego oraz każdego innego rządu, w którym znajdą się osoby symbolizujące dawny reżim.
 
 
Rozwiązanie Zgromadzenia Demokratyczno-Konstytucyjnego (RCD), konfiskata jego siedzib, majątku i kont bankowych, gdyż stanwią one własność ludu, oraz pozbawienie jego członków urzędów.
 
 
Utworzenie władz tymczasowych, cieszących się zaufaniem ludu oraz postępowych sił społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń politycznych, związków zawodowych i organizacji młodzieżowych.
 
 
Rozwiązanie Izby Reprezentantów, komitetu doradców oraz innych obecnych imitacji ciał [przedstawicielskich], jak też Najwyższej Rady Sądownictwa oraz demontaż struktury politycznej dawnego reżimu i przygotowanie w okresie nie dłuższym niż jeden rok wyborów do zgromadzenia konstytucyjnego, które napisze nową demokratyczną konstytucję i stworzy nowy system prawny, kierujący życiem publicznym tak by zapewniał polityczne, gospodarcze i kulturalne prawa ludu.
 
 
 
 
 
Rozwiązanie politycznych sił bezpieczeństwa oraz wprowadzenie w życie nowej polityki bezpieczeństwa, opartej na poszanowaniu praw człowieka i prawa.
Osądzenie wszystkich, którym dowiedzie się grabieży pieniędzy ludu lub popełnienie takich zbrodni jak represje, przetrzymywanie w więzieniu, tortury i zabójstwa, bez względu na to czy podejmowali decyzje, wydawali rozkazy czy dokonywali egzekucji. Osądzenie również wszystkich, którzy brali łapówki bądź nadużywali mienia publicznego.
 
 
Konfiskata własności dawnej rodziny rządzącej, osób jej bliskich i z nią związanych, oraz wszystkich przedstawicieli władzy, którzy wykorzystywali swą pozycję dla zdobycia majątku kosztem ludu.
 
 
Zapewnienie pracy bezrobotnym, podjęcie pilnych działań dla ich dobra, takich jak ustanowienie systemu wsparcia dla bezrobotnych i zapewnienie im bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zwiększenie siły nabywczej płacy robotników.
 
 
Budowa służącej ludowi gospodarki narodowej poprzez ustanowienie kontroli państwowej nad żywotnymi i strategicznymi sektorami, nacjonalizację przedsiębiorstw, które zostały sprywatyzowane, oraz stworzenie projektu takiej polityki gospodarczej i społecznej, która oznaczać będzie zerwanie z podejściem liberalno-kapitalistycznym.
 
 
Zagwarantowanie swobód publicznych i indywidualnych, w szczególności wolności zgromadzeń i organizowania się, wolności wypowiedzi i prasy i wolności wyznania, jak też uwolnienie aresztowanych i ogłoszenie amnestii generalnej.
 
 
Sprzeciw wobec normalizacji stosunków z państwem syjonistycznym, uznanie go za zbrodnicze oraz poparcie dla wszystkich ruchów narodowowyzwoleńczych w świecie arabskim i na całym świecie.
 
 
Front wita z radością poparcie mas i sił postępowych w świecie arabskim i na całym świecie dla rewolucji w Tunezji oraz wzywa do jej dalszego poparcia wszelkimi możliwymi środkami.
 
 
Front wzywa masy oraz wszystkie siły postępowe i demokratyczne by pozostały zmobilizowane i kontynuowały wszelkie uprawnione formy walki, w szczególności zaś protesty uliczne, aż zrealizowane zostaną ich cele.
 
 
Front wita z radością wszystkie komitety, organizacje i formy samoorganizacji mas oraz wzywa do zwiększenia zasięgu ich działań w życiu publicznym oraz pokierowania wszelkimi aspektami codziennego życia.
 
 
Chwała wszystkim męczennikom powstania i zwycięstwo dla zrewoltowanych mas!
 
 
Tunezja, 20 stycznia 2011 r.
 
 
Związek Lewicowych Robotników
 
 
Zjednoczony Ruch Naserystowski
 
 
Ruch Narodowo-Demokratyczny
 
 
Narodowi Demokraci
 
 
Ruch Baas
 
 
Niezależni Lewicowcy
 
 
Tunezyjska Komunistyczna Partia Robotnicza (PCOT)
 
 
Narodowo-Demokratyczna Partia Pracy
 

Tłumaczenie: Paweł Michał Bartolik, internacjonalista.pl

Portret użytkownika norbo
 #

Troszkę przypomina mi to "njusa" z pewnego znanego polskiego serwisu internetowego - O....pl - tam było coś w stylu "rząd zamierza coś-bardzo-niefajnego" ale po wczytaniu się w tekst okazało się, że wcale nie chodzi o polski rząd... Tutaj podobnie, choć tytuł nie wskazuje na środowisko zewnętrzne. Myślałem, że mowa o jakiejś nowej polskiej (lokalnej) inicjatywie; więcej - pierwsza osoba liczby mnogiej skłoniła poważnie mnie zastanowiła :D

 

Społeczność

USRR