Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 20 gości.

Protest kolejarzy przeciwko niszczeniu kolei

FZZ pracowników PKP

Jak pisze strona internetowa NSZZ Solidarność, trzy największe kolejarskie centrale związkowe przystąpiły do akcji protestacyjnej przeciwko degradacji kolei.

Związkowcy chcą w ten sposób włączyć się w dyskusję o naprawie polskiej kolei i zaprotestować przeciwko postępującej likwidacji kolei. Pierwsza pikieta odbyła się 3 lutego w Krakowie. Następne związkowcy zapowiadają w Bydgoszczy (8 lutego), Katowicach (10 lutego). Jeśli te działania nie przyniosą rezultatu związkowcy zapowiadają strajk ostrzegawczy.

Związkowcy wręczyli petycję z postulatami wojewodzie małopolskiemu. Natomiast na dworcu w Krakowie informowali podróżnych o przyczynach swojego protestu.

Kolejarskie związki domagają się m.in. równych szans dla rozwoju transportu kolejowego i drogowego i zaprzestania prac na zmianami w prawie, które doprowadzą do upadłości spółek kolejowych. Pracownicy kolei sprzeciwiają się również likwidacji kolei regionalnych, międzywojewódzkich i towarowych oraz zamykaniu linii kolejowych.

W informacji skierowanej do podróżnych związkowcy ostrzegali, że brak środków na infrastrukturę kolejową grozi zamknięciem kolejnych 9 tys. km linii kolejowych. Ucierpią na tym mieszkańcy małych miejscowości, którzy utracą możliwość dojazdu do szkół, czy do pracy. Brak środków na kolej, to efekt decyzji rządu o przekazaniu 7 mld zł na drogi. Kolejarze informują, że ostatnia nowa linia kolejowa została wybudowana w Polsce 23 lata temu a zapaść technologiczna powoduje, że czas przejazdu pociągami z roku na rok się wydłuża. Chaos na kolei potęguje również brak koordynacji nad całym systemem kolejowym, co jest przyczyną braku kompleksowego rozkładu jazdy dostosowanego do potrzeb podróżnych. Dodatkowo sytuację PKP pogarsza dług w wysokości 5 mld zł, który pozostał po restrukturyzacji dawnego przedsiębiorstwa PKP. Natomiast środki uzyskane z planowanej wyprzedaży spółek kolejowych zamiast na inwestycje kolejowe zostaną przeznaczone na spłatę długu.

Postulaty z wręczonej 3 lutego br. wojewodzie małopolskiemu petycji:

1. Zakup nowoczesnych wagonów i składów zespolonych dla przewozów pasażerskich, realizowanych przez PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zapewniajacych lepszy standard podróżowania.

2. Wycofanie z Sejmu rzadowego projektu nowelizacji ustawy o restrukturyzacji PKP i ustawy o transporcie kolejowym w cześci dotyczącej możliwosci ogłoszenia upadłosci spółek kolejowych (Cargo, Intercity, Przewozy Regionalne).

3. Powstrzymanie dalszego podziału spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na przewozników tworzonych przez samorządy wojewódzkie poprzez zmiany w stosownych ustawach.

4. Zwiększenie finansowania modernizacji infrastruktury kolejowej, umożliwiającego pełne wykorzystanie środków Unii Europejskiej (tzw. wkład własny).

5. Zwiększenie nakładów finansowych na utrzymanie drogi kolejowej (tory, rozjazdy, urządzenia związane z ich eksploatacją) tak jak ma to miejsce w przypadku dróg dla ruchu kołowego, co skróci czas przejazdów i podniesie atrakcyjność podróżowania koleją.

6. Oddłużenie PKP S.A. z historycznych długów powstałych na mocy zapisów ustawy o restrukturyzacji PKP oraz spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o., która została „podrzucona” przez rząd, samorządom wojewódzkim (tzw. usamorządowienie).

7. Pokrycie strat powstałych z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami uruchamianych pociagów pasażerskich, w ruchu miedzywojewódzkim i miedzynarodowym (na mocy umowy z Ministerstwem Infrastruktury - rząd zamawia, a nie płaci).

8. Odstąpienie od komunalizacji gruntów PKP S.A. i pilne uregulowanie stanu prawnego (realizacje wniosków) nieruchomości PKP S.A. przygotowywanych do wniesienia, do spółek kolejowych.

9. Aportowanie majątku niezbędnego do działalności statutowej spółek kolejowych, w tym budynku przy Pl. Matejki 12 w Krakowie, do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , z którego zarządzany jest ruch kolejowy na terenie południowej Polski.

Społeczność

Amerykańska gospodarka 2008