Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 56 gości.

18 marca wielka demonstracja górnicza w Katowicach

demo górnicze.JPG

18 marca odbędzie się demonstracja górnicza w Katowicach
Pod Urzędem Wojewódzkim ma się zgromadzić ok. pięciu tysięcy górników.

W demonstracji będą uczestniczyć przedstawiciele wiodących górniczych central związkowych, w tym Sierpnia 80

Będą górnicy z Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Najpierw zgromadzą się pod siedzibami katowickich spółek węglowych, a stamtąd przejdą pod Urząd Wojewódzki.

Demonstracja odbędzie się, gdyż związkowcy wskazują, że w górnictwie dzieje się źle. Zwracają uwagę na brak odpowiedniego nadzoru nad spółkami węglowymi, na problemy związane z brakiem ludzi do pracy na dole kopalń, co przekłada się na obniżenie bezpieczeństwa pracy górników.

Górnicze związki sprzeciwiają się też prywatyzacji górnictwa. Ich zdaniem rząd PO-PSL chce tę prywatyzację przeprowadzić na siłę tylko po to, by załatać dziurę w budżecie (chodzi głównie o planowaną na połowę tego roku prywatyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej).

Związkowcy wskazują, że nie zgodzą się na jakąkolwiek prywatyzację, jeżeli nie będzie w ustawie górniczej wpisany punkt gwarantujący, że kontrolę nad spółkami węglowymi zachowa państwo.

Chcą też gwarancji, że środki z prywatyzacji pójdą na realizację inwestycji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a nie na potrzeby budżetu. Wskazują też, że w przypadku JSW nie ustalono Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest napięta sytuacja. Niebawem odbędą się tam masówki, a potem referendum. Jeżeli załogi kopalń JSW poprą postulaty wysuwane przez związki, to może w JSW dojść do strajku.

Społeczność

CAPITALIST