Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 4 gości.

Katowicki Holding Węglowy - albo idziemy razem albo zwijacie sztandary!

sierpień 80 khw.jpg

Górnicy Katowickiego Holdingu Węglowego podczas odbytej w lutym demonstracji pod siedzibą spółki wyraźnie i dobitnie powiedzieli, że mają dość oszukiwania. Mają dość decydowania za nich przez pseudozwiązkowców, będących na usługach pracodawcy.

Górnicy potępili działania Rady Pracowników, która jak wiemy składa się z szefów związków zawodowych działających w KHW S.A. (w składzie Rady Pracowników nie ma przedstawiciela WZZ „Sierpień 80”), a która to Rada ponosi pełną odpowiedzialność za obecną sytuację w Holdingu w kontekście zmian systemu wynagradzania. Podczas demonstracji zażądano zaprzestania szkodliwego na rzecz górników działania tej Rady.

Moim zdaniem, każdy związek zawodowy winien z imienia i nazwiska podać swojego przedstawiciela, który w tej Radzie za górników podejmował decyzje o poparciu nowego systemu wynagradzania uzależnionego od wydobycia – nie ma się czego wstydzić, bo przecież ci przedstawiciele z nieba nie spadli. Ja bym z miłą chęcią podał do wiadomości górnikom, kto zasiada z ramienia WZZ „Sierpień 80” w Radzie Pracowników, ale niestety – WZZ „Sierpień 80” nie posiada tam swego przedstawiciela i nie wiem, czy to dobrze czy źle, ale wiem jedno – tam gdzie jesteśmy, informację o ewentualnych decyzjach krzywdzących pracowników niezwłocznie trafiają do samych zainteresowanych.

WZZ „Sierpień 80” zawsze podkreślał, iż podjęcie decyzji, czy podpisanie porozumienia w imieniu górników winne być z samymi zainteresowanymi przedyskutowane. Nie może być tak, że ramo górnik wstaje jedzie do pracy i na frezunku się dowiaduje o tym, że jego wynagrodzenie jest uzależnione od wydobycia. Czy przez taką postawę można mieć zaufanie do związków zawodowych i biernie patrzeć, jak pod przykrywką Rady Pracowników sprzedają interesy górników kawałek po kawałku? Nie! Po stokroć nie!

Jeżeli związek zawodowy, który ma swego przedstawiciela w składzie Rady Pracowników, a który dopuścił się zdrady interesów pracowniczych, nie umie z tym sobie poradzić, to znaczy, że jego zaufanie wśród górników wygasło i nie ma i nie może być miejsca w Holdingu na związki zawodowe, które we własnych szeregach nie umieją se poradzić ze zdrajcami. Na drugi dzień po demonstracji załoga jednego oddziału KWK „Wujek” podczas spotkania na frezunku zawnioskowała o przeprowadzenie referendum na temat wyboru jednego związku do ich reprezentowania. Frustracja i niechęć pracowników do liczby działających związków zawodowych jest ogromna i po części zrozumiała, gdyż postawa większości związków zawodowych w Holdingu na to usilnie pracuje. Przeprowadzenie takowego referenda nie ma jednak żadnej mocy sprawczej. Jedynie może ono wskazać wolę większości i tyle. Mam inną propozycję: niech każdy przemyśli na spokojnie wszystkie fakty i się zapisze lub przepisze do tego związku, który w jego odczuciu będzie walczył o interesy pracownicze i go w dotychczasowej walce nie zdradził.

Spór zbiorowy

Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” działająca na szczeblu KHW S.A. w dniu 23 lutego 2011 roku, wobec braku reakcji ze strony zarządu Holdingu po demonstracji, wszczęła formalnie spór zbiorowy wysuwając sześć żądań:

1. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników KHW S.A. w kwocie 500 złotych miesięcznie.

2. Przestrzegania zapisów HUZ, tj. wypłaty 14-stej pensji.

3. Zmian w strategii KHW S.A. dotyczących między innymi:

a) natychmiastowego odstąpienia od wprowadzenia nowego systemu wynagradzania uzależnionego od wydobycia,

b) odstąpienia od zmniejszenia zatrudnienia w KHW S.A. o 5000 osób.

4. Przedstawienia realnego planu naprawczego naszej firmy opartego na analizie działalności KHW S.A. w przeciągu ostatnich 5 lat.

5. Jasnego określenia przyszłości KHW S.A., z którą związany jest los 20 000 pracowników i ich rodzin.

6. Rzeczywistego i rzetelnego dialogu ze stroną społeczną opartego o prawdziwe dane ekonomiczno-finansowe całej Katowickiej Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80” w KHW S.A. wystąpiła do wszystkich organizacji związkowych działających w spółce z apelem o poparcie wysuniętych żądań i przystąpienie do sporu zbiorowego. Po dzień dzisiejszy na nasz apel odpowiedziały tylko dwie organizacje, tj. NSZZ „Solidarność 80” i ZZ „Kontra”. Pozostałe związki zawodowe znowu nabrały wody w usta. Nie można stać z boku, nie chcemy słownego poparcia lub nawet pisanego z jednej strony a z drugiej kupczenia z zarządem za górników i naszymi plecami. Górnicy oczekują jasnego określenia się wszystkich organizacji związkowych, jeżeli związki zawodowe się nie określą wobec nich określą się pracownicy.

Jeszcze raz apeluję do wszystkich organizacji związkowych (zakładowych organizacji związkowych) działających w Holdingu: obudźcie się i dołączcie do WZZ „Sierpień 80” nim będzie za późno!

18 marca br. odbędzie się demonstracja organizowana przez wszystkie centrale górniczych organizacji związkowych, na którą zapraszam wszystkich pracowników KHW. Demonstracja ta między innymi jest wyrazem sprzeciwu wobec tego, co się dzieje w Holdingu. Wyrazem wsparcia wobec wysuniętych w sporze zbiorowym żądań i nie wyobrażam sobie, aby 18 marca centrale związkowe szły razem, górnicy wszystkich spółek węglowych szli razem, a w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. znowu zapanowała zimna wojna i dalej brakowało reakcji za strony związków zawodowych na apel WZZ „Sierpień 80”.

Szczepan Kasiński

Przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w KHW S.A.

Tekst ukazał się w "Kurierze Związkowym"

Społeczność

front