Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 22 gości.

Polska Partia Pracy i Młodzi Socjaliści popierają protestujące pielęgniarki

Protest pielęgniarek w Sejmie

Polska Partia Pracy - "Sierpień 80" wydała oświadczenie w którym wyraziła swoje poparcie dla pielęgniarek i położnych protestujących od 17 marca w Sejmie przeciwko przyjętej poprawce do ustawy, która umożliwia zatrudnianie pielęgniarek w szpitalach na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli kontraktów. Pod dokumentem podpisał się wiceprzewodniczący ugrupowania, lekarz, Zbigniew Zdónek.

Zdaniem partii praca pielęgniarki i położnej to trudne zajęcie, które musi być sprawiedliwie wynagrodzone, a zawodu pielęgniarskiego nie można traktować wyłącznie, jako misji i służby, za którą należy się jedynie satysfakcja i miska ryżu. Tym samy, według PPP, działania rządu PO-PSL spychające pielęgniarki w cywilnoprawne umowy śmieciowe są bezprawne i spowodują zwiększenie godzin pracy, co odbije się negatywnie na jakości świadczeń zdrowotnych, zagrażając bezpieczeństwu pacjentów, jak i samych pielęgniarek.

Praca na kontrakcie pozbawia większości praw pracowniczych, na czele z prawem do urlopu. Nie można nie odnieść wrażenia, że działania rządu Donalda Tuska i minister zdrowia Ewy Kopacz nie tylko odbierają wywalczone nierzadko krwią i życiem zdobyczy pracowniczych, ale prowadzą do niewolniczych stosunków pracy. Platforma Obywatelska nie ma nic wspólnego z "obywatelskością", a dąży do zniewolenia obywateli Polski - czytamy w dokumencie.

Partia wzywa pielęgniarki i położne do walki o swoje prawa i wyraża nadzieje na wspólne protesty różnych grup zawodowych przeciwko prowadzonej przez rząd Donalda Tuska polityce, prowadzącej do znacznego obniżenia jakości życia, płac i warunków pracy. Ugrupowanie przypomina, że w ostatnim czasie manifestowali już górnicy, listonosze, kolejarze, pracownicy branży motoryzacyjnej oraz nauczyciele.

Polska Partia Pracy - "Sierpień 80" życząc wytrwałości dla pielęgniarek i położnych protestujących w Sejmie, apeluje o determinację i wspólną walkę z liberalną stroną sceny politycznej - od zawsze niechętnej pracownikom i obywatelom bez odpowiedniej ilości pieniędzy zgromadzonych na kontach bankowych - napisano w zakończeniu stanowiska.

Nie tylko PPP wyraziła swoją solidarność z protestem. Młodzi Socjaliści przyjęli uchwałę, w której solidaryzują się z pielęgniarkami protestującymi przeciw ustawie o działalności leczniczej, umożliwiającej zatrudnianie pielęgniarek na umowy kontraktowe. Jak piszą w swojej uchwale, takie umowy to dbanie o interesy finansowe pracodawców i odbieranie elementarnych praw pracowniczych pielęgniarkom.

W uchwale zwrócono uwagę na to, że praca pielęgniarek w szpitalach powinna być uznana w ramach stosunku pracy, ponieważ jej charakter definiuje umowa o pracę - jest wykonywana pod nadzorem, w określonym miejscu i czasie.

Młodzi Socjaliści zauważają również, że propozycja ustawy wpisuje się w szersze działania, mające na celu osłabianie pozycji pracowników i odbieranie im praw wynikających z kodeksu pracy. Uważają, że w przypadku pielęgniarek takie działania nie tylko pogarszają ich sytuację, ale również mogą spowodować zagrożenie zdrowia pacjentów.

Uchwała z poparciem dla protestu została przekazana Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych.

Społeczność

Lenin 005