Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

Tragedia niepełnosprawnych uczniów

Niepełnosprawność

Niepełnosprawny uczeń jest osamotniony, żyje w biedzie i ma ograniczone perspektywy zawodowe - wynika z badań przeprowadzonych przez łódzkich socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego oraz biura osób niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej.

20 kwietnia w Łodzi przedstawili oni publikację "Uczeń i student niepełnosprawny - warunki życia i nauki", która informuje o zasięgu niepełnosprawności wśród łódzkich dzieci oraz sytuacji ich rodzin.

Jak powiedziała jedna ze współautorek książki, dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman, wyniki badań opracowano m.in. na podstawie analizy ankiet i wywiadów przeprowadzonych z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.

W 2009 roku w Łodzi mieszkało ponad 4,2 tys. dzieci niepełnosprawnych, co stanowiło 3,8 proc. ogółu osób w tym wieku. Prawie 3 tys. z nich żyło w rodzinach o bardzo niskich dochodach. Średni dochód na osobę w rodzinie dzieci z niepełnosprawnością nie przekraczał 300 zł.

Badania ujawniły, że "bycie na granicy ubóstwa" spowodowane jest przede wszystkim tym, że jedno z rodziców musi być cały czas do dyspozycji niepełnosprawnego dziecka, które trzeba odwieźć do szkoły lub przygotować do zabrania przez specjalny transport, odebrać ze szkoły, pomóc w odrabianiu lekcji czy odwieźć na rehabilitację.

Według współautorki książki, prof. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, niepełnosprawność zagraża wykluczeniem takiej osoby z "aktywności dostępnych zdrowym osobom" - np. brakiem kontaktów z innymi czy brakiem znalezienia pracy.

Zdaniem autorów opracowania, aby temu przeciwdziałać konieczne jest bardziej zdecydowane zaangażowanie władz lokalnych w poprawę sytuacji materialnej tych rodzin, usprawnienie procesu edukacji m.in. przez zwiększenie liczby placówek integracyjnych czy zwiększenie ofert szkolnictwa zawodowego, zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami osób niepełnosprawnych.

Właśnie poprawa warunków materialnych i szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych powinna znajdować się - jak podkreślają - "w centrum uwagi władz miasta".

PAP

Portret użytkownika Lord Dragon
 #

Ostatnio zrobiono wielkie larum na propozycje o zwiększenie placówek integracyjnych. Możliwe że takie dzieci będą z początku odstawać od reszty ale dla niepełnosprawnych i tak większe znaczenie ma kontakt ze zdrowymi rówieśnikami. Zresztą ten problem zniknie kiedy w klasach będzie dwu lub więcej nauczycieli.

 
Portret użytkownika Niosący_Światło
 #

"Z początku odstawać" a kiedy będą dzieci niepełnosprawne dorównywać pełnosprawnym?

 

Społeczność

rot front