Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 6 gości.

Płock: Związkowcy z PKN Orlen będą domagać się podwyżki płac

Orlen.jpg

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego PKN Orlen, który prowadzi spór zbiorowy z zarządem w sprawie podwyżek płac, planuje zorganizować pikietę podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy płockiego koncernu, 29 czerwca.
Jak poinformował w środę PAP przewodniczący związku pracowników ruchu ciągłego PKN Orlen Krzysztof Barcikowski, dotychczas Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie potwierdziło wyboru mediatora do planowanych negocjacji płacowych z zarządem spółki.

"Podczas pikiety chcemy przekazać akcjonariuszom PKN Orlen informacje w sprawie wynagrodzeń, dialogu społecznego i prowadzenia sporu przez zarząd" - powiedział PAP Barcikowski. Dodał, że pikieta planowana jest przed Domem Technika w Płocku, gdzie 29 czerwca odbywać się będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy płockiego koncernu.

Z dniem posiedzenia akcjonariuszy PKN Orlen nową kadencję rozpocznie zarząd spółki, którego skład pod koniec marca ustaliła rada nadzorcza.

Związek pracowników ruchu ciągłego PKN Orlen, największy w płockim koncernie, wraz z tamtejszą Solidarnością 80, spór zbiorowy z zarządem o podwyżki płac w 2011 r. prowadzi od połowy kwietnia.

Planowane na 27 maja negocjacje z udziałem mediatora między zarządem PKN Orlen a związkowcami nie odbyły się z powodów formalnych, zgłoszonych przez zarząd. Według związkowców, zarząd spółki zgłosił do resortu pracy zastrzeżenie, że pismo, w którym wyznaczono mediatora, nie spełniało wymogów formalnych - brakowało podpisu ministra. Biuro prasowe płockiego koncernu, przedstawiając stanowisko zarządu spółki, zapewniło wtedy, że "niezwłocznie po rozstrzygnięciu wszystkich kwestii formalnych strony rozpoczną proces mediacji".

Zwołane na 29 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen rozpatrzy m.in. projekty uchwał w sprawie: przeznaczenia ponad 2,35 mld zł zysku netto za 2010 r. w całości na kapitał zapasowy, udzielenia absolutorium członkom dotychczasowego zarządu i rady nadzorczej spółki i przyjęcia sprawozdania finansowego spółki za 2010 r.

Na początku marca związek pracowników ruchu ciągłego PKN Orlen wraz z zakładową Solidarnością 80 nie podpisał porozumienia płacowego z zarządem, uznając, że skala proponowanych podwyżek nie jest adekwatna do rekordowych wyników spółki. Porozumienie podpisało wówczas 9 z 11 związków działających w PKN Orlen.

Na początku kwietnia związkowcy przekazali zarządowi postulaty, żądając m.in. podwyżki płacy zasadniczej od 1 czerwca o 250 zł i 1200 zł nagrody jednorazowej we wrześniu. W stanowisku tym uwzględniono zapisy porozumienia płacowego, które podpisało wcześniej dziewięć innych związków oraz zrealizowaną część wzrostu płac, czyli 250 zł podwyżki płacy zasadniczej od 1 kwietnia.

Społeczność

Amerykańska gospodarka 2008