Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Litwa: Ponad 20 proc. społeczeństwa mieszka w ubóstwie

Ubóstwo

Litewski Urząd Statystyczny poinformował, że 20,2 proc. Litwinów żyje w ubóstwie z powodu kryzysu gospodarczego, który ogarnął ten kraj.

Najcięższa sytuacja jest na wsiach, gdzie skrajne ubóstwo dotknęło 28,4 proc. mieszkańców. Natomiast w miastach wynosi ono 16,2 proc.

Od 2010 roku minimalne dochody spadły do 701 litów (203 euro), podczas gdy rok wcześniej wynosiło ono 831 litów, czyli 241 euro. Litwini, którzy ukończyli 65. rok życia, znajdują się powyżej tej granicy, ponieważ średnia emerytura wynosi na Litwie 750 litów (217 euro). Spośród osób uznanych za żyjące poniżej granicy skrajnego ubóstwa 55,8 proc. to bezrobotni, a 12,3 proc. zalicza się do kategorii "biednych pracujących".

Podczas kryzysu gospodarczego Litwa miała ponad 20 procentowe bezrobocie (obecnie wynosi ponad 18 proc.), a rząd w ostatnich latach chcąc zaoszczędzić dokonał bardzo wielu cięć w wydatkach socjalnych i zmniejszył emerytury o 11 procent.

Społeczność

BLOOD