Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 80 gości.

Bogusław Ziętek: Przyszłością świata jest socjalizm!

Ziętek 16 września 2011

 Myślę, że to jest przyszłością świata - nowy porządek, który ja nazywam socjalizmem – powiedział w wywiadzie dla PAP lider Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80, Bogusław Ziętek.  Podstawowe elementy programu wyborczego PPP to stanowcza walka z procederem zatrudniania naumowy śmieciowe, państwowe wsparcie dla taniego budownictwa mieszkaniowego, podniesienie płacy minimalnej i zaostrzenie progresji podatkowej z najwyższą stawką równą 50% przy jednoczesnym podniesieniu kwoty wolnej od podatku, oraz walka z prywatyzacją, w szczególności najgroźniejszym jej aspektem – prywatyzacją służby zdrowia.. 
 
 
Pytany dlaczego sam nie ubiega się o mandat poselski, Ziętek odpowiedział,  Uważam, że jest czas na to, by dokonać zmiany pokoleniowej w polskiej polityce, że czas na ludzi młodych rozpoczynających karierę polityczną. Młodzi ludzie z naszych list wymyślili hasło "Oni się kłócą, my wybieramy przyszłość". Ja poniekąd jestem zaliczany do tego pokolenia, które zmarnowało swój czas w polityce.
 
 
Przewodniczący PPP cieszy się, że mimo trudności udało się partii zarejestrować listy. Mimo że jak sam przyznaje, że w przeciwieństwie np. do list PSL z których jedynką w Warszawie jest znany lekkoatleta Władysław Kozakiewicz, na listach PPP takich osób brakuje
 

Nie ma  celebrytów, ludzi którzy na co dzień są w telewizji i w gazetach, ale są to bardzo solidne listy z działaczami lokalnymi
 
Ziętek liczy na rozczarowanie liberalną polityką kolejnych rządów, podkreślając żę zmęczenie społeczeństwa dotychczasową polityką jest ogromne, a my mamy gotowe rozwiązania dotyczące najważniejszych problemów społecznych

Poza sztandarowymi elementami programu, jak walka z procederem zatrudniania na umowy pozakodeksowe, Ziętek wychodzi naprzeciw problemom byłym pracownikom upadłych PGR-ów, . Zrealizowalibyśmy nasz plan dotyczący b. pracowników PGR - rozdania im ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych
 

Program ten, jest, według Ziętka i wbrew czczej propagandzie liberałów, jak najbardziej możliwy do zrealizowania w warunkach kryzysu
 
 
 program dotyczący np. budowy mieszkań, którego koszty określone są na 80 mld zł w ciągu pięciu lat, czyli na 16 mld zł rocznie, zostałby sfinansowany z tych środków, które w sposób zupełnie nieuzasadniony budżet państwa stracił. Mam na myśli przede wszystkim zniesienie najwyższej stawki podatkowej dla najlepiej zarabiających. Oni płacili kiedyś 40-procentową stawkę podatkową, a strata budżetu państwa z tytułu zmniejszenia podatków dla nich wynosi 5,5 mld zł. Uruchomienie tego programu oznaczałoby też olbrzymi impuls gospodarczy, co w konsekwencji dałoby wpływy do budżetu państwa.
 
 
System podatkowy wg. propozycji PPP miałby opierać się na kwocie  wolnej podatku, która wynosiłaby 15 tys. zł, czyli mniej więcej 12-krotność dzisiejszego minimalnego wynagrodzenia. Ludzie do takich dochodów nie płaciliby podatku. Później byłaby pięciostopniowa skala podatkowa. Najbogatsi płaciliby 50-procentowy podatek, ale podkreślam, że dotyczyłoby to bardzo wąskiej grupy o bardzo wysokich dochodach. Szacujemy ją na 200 tys. podatników.
 
 
 
 
Pytany wzory do naśladowania wśród współczesnych polityków Ziętek odpowiedzial
 
 
 
Współczesny świat na tyle dynamicznie się zmienia, że te wzorce, odwołania muszą też postępować wraz ze zmianami. Mieliśmy niedawno wielki kryzys, stoimy u progu drugiego. Myślę, że bardzo cenne jest spojrzenie na państwa odchodzące od kursu ultraliberalnego.
 
 
To doskonale widać na przykładzie Brazylii. Kraj, który kilka lat temu stał na skraju bankructwa, w ciągu kilku lat reform prowadzonych przez prezydenta Lulę podniósł płacę minimalną o 50 proc., stworzył 14 mln nowych miejsc pracy, nikłe rezerwy dewizowe z 30 mld dolarów zwiększył do poziomu 350 mld i bardzo skutecznie przechodzi przez falę kryzysu, z którą mamy do czynienia.
 
 
 
 
 
Tam realizowana jest polityka, którą należy bardzo poważnie traktować. To polityka, która mówi o tym, że realizacja polityki społecznej państwa jest inwestowaniem w rozwój, w przyszłość. Nie są to zbędne wydatki, nie są to tylko koszty, które należy ciąć. Z głodnego dziecka nie będzie dobrego obywatela. Aby mieć przed sobą przyszłość, trzeba zacząć od poziomu zwalczania biedy, ubóstwa i wykluczenia.
 
 
 
 
 
Ziętek, określający swoje poglądy jako socjalistyczne, pytany  o perspektywę przyszłej przemiany ustrojowej, czy chciałby żeby można było, parafrazując Joannę Szczepkowską ogłosić "koniec kapitalizmu" mówi otwarcie:  
 
 
 
 
 
Jestem socjalistą i dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że doktryna liberalna czy ultraliberalna kończy się i konieczny jest nowy porządek świata. Kolejne fale kryzysu, które następują, pokazują, że liberalizm nie ma odpowiedzi na nowe wyzwania.
 
 
 
 
Jestem bardzo przywiązany do takiej filozofii świata, w której istnieje wspólnota ludzi, jeden człowiek jest dla drugiego, a nie jeden pożera drugiego. Myślę, że to jest przyszłością świata - nowy porządek, który ja nazywam socjalizmem, ale mniejsza o nazwę. Doktryna liberalna wyraźnie zmierza ku końcowi.
 
Kampania PPP, mimo jej intensowności, pochłonie bardzo skromne środki finansowe, jak przyznaje jej przewodniczący
 
 
 
Robimy bardzo skromną kampanię, polega ona głównie na spotkaniach i konferencjach prasowych. Wynajęcie sali to nie są wysokie koszta. Kampanię poszczególnych kandydatów finansują oni sami - jeśli chcą drukować ulotki czy plakaty, to finansują to z własnych środków. Myślę, że w skali kraju nie wydamy więcej niż 150-200 tys. zł.
 
 

Oryginalny wywiad
 
 
 

Powyższe opracowanie oraz jego tytuł pochodzą od redakcji "Władzy Rad"

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

jednolity front