Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 25 gości.

Stracone pokolenie. Młodzież ofiarą kryzysu systemu

unemployment.jpg

Największym skutkiem ubocznym kryzysu kredytowego będzie wyhodowanie straconego pokolenia - młodych ludzi, którym nigdy nie będzie dane rozpocząć pracy zaraz po szkole.

Stopa bezrobocia wśród młodszych niż 25 lat wynosi obecnie 21 procent w strefie euro oraz 19 procent w USA. Europejskie statystyki zawyżają zwłaszcza Hiszpania (44 procent), Irlandia (29 procent) i Szwecja (27 procent), a także większość nowych członków UE, na czele z Łotwą (36 procent), Litwą (34 procent), Węgrami (29 procent), Czechami (20 procent), Polską (24 procent) i Słowacją (32 procent).
W Anglii, bezrobocie w grupie poniżej 25 lat wynosi 21 procent, wśród przerywających naukę w średniej szkole - 42 procent, zaś wśród czarnych - 47 procent, w porównaniu z 20 procent pośród białych.

Około 1,7 miliona Amerykanów straciło pracę pomiędzy lipcem a grudniem, co oznacza spadek o 1,1 procent - największe półroczne tąpnięcie od 1961 roku. Wskaźnik aktywności ekonomicznej ludności obniżył się w zeszłym miesiącu do poziomu najniższego od 24 lat. Tymczasem exodus zniechęconych robotników z rynku pozwolił utrzymać amerykańską stopę bezrobocia na poziomie nie większym niż 10 procent w grudniu. Gdyby jednak podaż siły roboczej nie zmniejszyła się miesiąc temu o 661.000, bezrobocie wyniosłoby 10,4 procent.

Powolne tempo ożywienia na rynku pracy uderza szczególnie boleśnie w młodych, gdyż miejsca pracy młodych ludzi są bardziej podatne na zmiany cyklu koniunkturalnego niż w przypadku starszych pracowników.

Pomiędzy grudniem 2008 a grudniem 2009, zatrudnienie w grupie wiekowej 16-24 lat spadło w USA o 1,78 miliona, co stanowi jedną trzecią wszystkich zwolnień odnotowanych w liczbie 5,4 milionów. W Wielkiej Brytanii, zatrudnienie ogółem skurczyło się w ciągu minionego roku o 432.000, podczas gdy na samą kategorię wiekową 16-24 przypadło z tego aż 365.000, czyli 85 procent wszystkich zwolnień.

Bezrobocie młodych dotyka zwłaszcza nastolatków, mniejszości, młode matki i najsłabiej wykształconych. W USA, w grupie liczących sobie od 16 do 19 lat bez pracy pozostaje 27 procent, w porównaniu z 21 procent rok wcześniej, a w przypadku młodych Afroamerykanów jest to aż 48 procent.

Społeczność

Dobry kułak