Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Związkowcy przeciwko prywatyzacji PKP Cargo

PKP Cargo

W dniu 19 października przewodniczący trzech związków zawodowych kolejarzy - Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych – Leszek Miętek, Przewodniczący Federacji ZZP PKP – Stanisław Stolorz oraz Przewodniczący Rady SKK NSZZ „Solidarność” – Henryk Grymel, wystosowali list do premiera w którym wyrażają swój sprzeciw wobec planowanej prywatyzacji spółki

Jak piszą związkowcy Zwracamy się z wnioskiem o wydanie stosownych dyspozycji Ministrowi Infrastruktury - Panu Cezaremu Grabarczykowi i Prezesowi Zarządu PKP S.A. - Pani Marii Wasiak w sprawie wstrzymania dalszych prac nad prywatyzacja PKP CARGO S.A., poprzez zamiar jej sprzedaży. tzw. inwestorowi strategicznem

Związkowcy twierdzą, że PKP CARGO S.A. nie jest przygotowana do prywatyzacji, gdyż nie została zgodnie z ustawą wyposażona w majątek konieczny do jej funkcjonowania. Wycena akcji PKP CARGO S.A. wykonana ponad rok temu uległa całkowitej dezaktualizacji, co grozi ogromnymi stratami Budżetu Państwa.

Związkowcy uważają że decyzja Prezes Zarządu PKP S.A. o sprzedaży PKP CARGO S.A. absurdalna i szkodliwa dla interesu Polski jest tzw. inwestorowi strategicznemu. Zwracają także uwagę na fakt, że inwestor nie jest publicznie znany.

Społeczność

Obama rev