Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

KKE: Wezwanie do mobilizacji 4 listopada 2011

KKE logo2.jpg

Oświadczenie KC KKE z 1 listopada 2011 roku
 
WSZYSCY W PIĄTEK 4 LISTOPADA NA PLAC SYNTAGMA O 18:00 [17:00 czasu polskiego, przyp. red. WR]
 
PRZEMÓWI ALEKA PAPARIGA
 
TERAZ LUD MUSI INTERWENIOWAĆ BARDZIEJ ZDECYDOWANIE
 
KKE wzywa robotników, samozatrudnionych, młodzież Attyki do zgromadzenia się na Placu Syntagma w piątkek, 4 listopada o 6 po południu. Wzywa do sojuszu, tak żeby sam lud mógł bardziej zdecydowanie interweniować w rozwój wypadków. Szantaż i zastraszające dylematy stawiane przez rząd, partie plutokracji i UE muszą zawieść.
 
Trzeba to teraz powiedzieć jeszcze głośniej.
 
PRECZ Z RZĄDEM I PARTIAMI PLUTOKRACJI
 
LUD MOŻE UDAREMNIĆ I ZAKOŃCZYĆ BARBARZYŃSKIE OFIARY NAKŁADANE NA NIEGO PRZEZ NOWE UMOWY I NOWE MEMORANDA NA RZECZ ZYSKÓW I OCHRONY UE I STREFY EURO
 
Lud musi wzmóc walki klasowe i ludowe oraz wykorzystać wybory, by osłabić PASOK-ND i inne partie plutokracji oraz UE. KKE musi być wzmocnione. W tym samym czasie organizacje ludu w miejscach pracy i dzielnicach muszą działać bardziej zdecydowanie. Tą drogą powstrzyma się najgorsze, co szykują w miarę, jak kryzys w UE i strefie euro się pogłębia, a imperialistyczne sprzeczności się zaostrzają,
 
Lud musi teraz ufać w swoją sprawę i siłę, by odeprzeć najgorsze. Musi wyzbyć się złudzeń, wezwań do zgody i jedności społecznej, ideologicznych konstruktów, dylematów wspieranych przez partie burżuazyjne.
 
Rozwiązanie dla ludu może istnieć tylko z silną KKE i zorganizowanym ludem. Sojusz ludowy i kontrofensywa na rzecz władzy ludowej, uspołecznienia monopoli,  wycofania kraju z UE i jednostronnego anulowania długu.
 
Ateny, 1.11.2011
KC KKE
 
Tekst oryginalny ukazał się na: http://inter.kke.gr/News/news2011/2011-11-1-kinitopoiisi/
 
Lud musi odeprzeć szantaż wobec niego
 
3.11.2011
Ogłoszenie przez rząd przeprowadzenia referendum znajduje się w centrum politycznych wydarzeń w Grecji, z dominującą propagandą wspierającą plutokrację, która szuka sposobu, aby lud zaakceptował jej bankructwo i uległ antyludowym środkom. Ponadto sprzeczności i napięcia między różnymi warstwami plutokracji, partiami burżuazyjnymi i rządem przybierają na sile ze względu na impas burżuazyjnego radzenia sobie z kryzysem kapitalistycznym.
 
Spotkanie, które miało wczoraj miejsce w kuluarach szczytu G20 sygnalizowało eskalację wojny i szantażu. Wg oświadczeń prezydentów Francji i Niemiec po spotkaniu z greckim premierem dyskutowano nad uniezależnieniem referendum od nowej umowy kredytowej, jednocześnie chcąc nadać pytaniu referendalnemu formę: "czy Grecja pozostanie w strefie euro, czy nie".
 
W obliczu tych wydarzeń KKE przyjęło następujące stanowisko w oświadczeniu Biura Prasowego KC KKE:
 
"Dylemat euro czy drachma jest mylący dla ludu. W interesie ludu jest wycofanie się z UE z ludową władzą i gospodarką, które jednostronnie anulują cały dług i zwrócenie ludowi bogactw przez niego wytwarzanych, a które kradną monopole w współpracy z PASOK, ND i partiami burżuazyjnymi, drogą uspołecznienia środków produkcji.
 
W tym właśnie kontekście KKE wzywa klasę robotniczą i warstwy ludowe do powiedzenia NIE referendum; do żądania upadku rządu i wyborów, w których zadadzą silny cios zgniłemu burżuazyjnemu systemowi politycznemu, głosując na KKE.
 
W wypadku, gdyby referendum miało miejsce, lud powinien wziąć w nim bojowo udział i zagłosować NIE, co będzie silnym NIE dla polityki "unijnej drogi w jedną stronę", memorandum, programu średniookresowego, umowy kredytowej, żądaniem innej ścieżki rozwoju dla społeczeństwa greckiego. W interesie ludzi pracy, którzy się nie zgadzają z stanowiskiem odnośnie wyjścia z UE, ale opierają się barbarzyńskim środkom antyludowym UE, rząd i plutokracji, leży wspólna linia walki.
 
KKE wzywa ludzi pracy, by nie ulegli szantażowi, odrzucili dylematy PASOK, ND i ich marionetek. Bardziej zdecydowany rozwój ruchu ludowego w każdym miejscu pracy i dzielnicy, ruchu, który ma na celu obalenie władzy monopoli jest koniecznością."
 
Tekst oryginalny na: http://inter.kke.gr/News/news2011/2011-11-03-oxi-sto-dillima/

Portret użytkownika tres
 #

Będzie się działo

 

Społeczność

jednolity front