Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

22. dzień strajku greckich hutników. Oświadczenie strajkujących

hutnicy greccy

22. dzień strajku w „Hucie Greckiej”
 
Kiedy maszyny się zatrzymują, a solidarność klasowa rozprzestrzenia się wszędzie
 
Zahartowani w ciężkiej walce, którą toczą już 22 dni i uzbrojeni w wielorakie i praktyczne poparcie robotników każdego sektora, robotnicy „Huty Greckiej” w Aspropyrgos, przedmieściu Aten, kontynuują swoją walkę, żądając natychmiastowego przywrócenia do pracy 34 zwolnionych kolegów. W swojej rezolucji wzywają klasę robotniczą, ubogie warstwy ludowe do poparcia ich w jakiejkolwiek możliwej formie solidarności:
 
„Wzmocnijcie naszą walkę w jakikolwiek sposób.”
 
„Do klasy robotniczej, do ludzi pracy.
 
Koledzy, usłyszcie głos hutników!
 
My, 400 robotników zakładu „Huta Grecka” (Helliniki Halivourgia), uderzamy/strajkujemy [strike] niczym pięść już 16 dzień. I będziemy kontynuować! Nie cofniemy się, wybraliśmy ścieżkę honoru i godności, aby bronić chleba i przyszłości naszych dzieci.
 
Nie wrócimy do pracy z ogniem i żelazem za 500€. Żądamy przywrócenia do pracy naszych 34 kolegów, których zwolniono. Nasza walka dotyczy całej klasy robotniczej.
 
Pracodawca „Huty Greckiej” jest taranem przemysłowców.
 
„Huta Grecka” jest pierwszym zakładem, który próbuje narzucić pięciogodzinny dzień pracy połączony z obcięciem pensji, elastyczne stosunki pracy, niepłacone nadgodziny i usunąć zabezpieczenia socjalne, szantażując nas utratą pracy.
 
Zwolnienia miały na celu zastraszenie nas, ponieważ podczas naszego Zgromadzenia Generalnego jednogłośnie odrzuciliśmy żądania pracodawcy, aby pracować na pół etatu, 5 godzin dziennie, z 40% obniżeniem pensji. W tym samym czasie nasza ciężka praca zwiększyła w zeszłym roku produkcję z 196 000 do 266 000 ton, ciężka praca z codziennymi wypadkami przy pracy i zmarłym robotnikiem.
 
Zyski pracodawcy są ogromne i dalej szantażuje nas, że jeśli nie będziemy harować jak niewolnicy zgodnie z jego żądaniami, to zwolni kolejnych 180 robotników.
 
Hutnicy udzielili mu poprawnej odpowiedzi. Pokonaliśmy strach, szantaż, groźbę głodu. Zastrajkowaliśmy!
 
Postawiliśmy się. Już zwyciężyliśmy. Nie ugniemy się przed nikim!
 
Przemysłowcy w okolicznych fabrykach czekali, aż się zmęczymy, wrócimy do pracy z pochylonymi głowami, zgłosimy się pracować po 5 godzin dziennie. Pracodawca przyznał, że nie spodziewał się takiej walki! Udowodniliśmy, że robotnicy mają nieograniczoną siłę. Przez 16 dni, 24 godziny na dobę, pilnowaliśmy strajku. Poczuli naszą siłę i nauczyliśmy się znacznie więcej. Potrafimy odróżnić przyjaciół od wrogów.
 
Opieramy się na sile solidarności. Dziesiątki związków zawodowych popierało nas od samego początku. PAME stoi po naszej stronie. Popierajcie walkę hutników w każdy sposób.
 
Dla hutników nie ma odwrotu!
 
Jeśli przegramy, drzwi staną otworem dla pięciogodzinnego dnia pracy i dżungli pracy w innych fabrykach, na co właśnie czekają przemysłowcy. Zwycięstwo hutników będzie zwycięstwem całej klasy robotniczej. Dlatego chcemy was po naszej stronie.
 
Dość! Terror, szantaż i ataki na robotników nie przejdą!
 
Wspierajcie strajkujących hutników w każdy możliwy sposób: rezolucje, ogłoszenia, oświadczenia prasowe związków zawodowych, organizacji sąsiedzkich, młodzieżowych i kobiecych, wszędzie, na zewnątrz bramy fabrycznej, pomoc finansowa i zbiórka żywności dla rodzin strajkujących.
 
Potępiamy wobec wszystkich robotników przywództwo Federacji Robotników Przemysłu Metalowego oraz Regionalnego Związku Zawodowego w Elefsinie, które podczas tych 16 dni nie tylko nie zwołały ani jednego zebrania w celu zorganizowania kampanii solidarnościowej, ale „radzili” nam pochylić głowy, rzucali na nas oszczerstwa, próbowali nas podzielić. Wzywamy robotników, aby omijali ich i organizowali się w każdym miejscu pracy.
 
Zwycięstwo będzie trudne, ale będzie nasze!
 
HUTNICY NIE POCHYLAJCIE GŁÓW
 
RAZEM Z LUDEM – OPÓR I WALKA
 
ASPRORYGOS, 15 LISTOPADA 2011”
 
Odpowiedź na wiadomość strajkujących dotarła ze strony greckiej klasy robotniczej, miała również wpływ międzynarodowy. Wzmocnienie prawdziwej klasowej solidarności proletariackiej i poparcie dla robotników „Huty Greckiej” stanowi ważny filar i poparcie dla kontynuowania ciężkiej walki, którą toczą od 22 dni i która stała się lekcją organizacji walki klasowej robotników, która wzmacnia ich niewyczerpaną i bezgraniczną siłę. Wraz z związkami robotników z innych sektorów, solidarność wyrażają codziennie biedni rolnicy, samozatrudnieni, studenci, młodzież, uczniów i kobiety ubogich warstw ludowych. Związki zawodowe, komitety walki [struggle committees], związki studenckie i rady uczniowskie demonstrują w praktyczny sposób swoje pełne poparcie. Solidarność jest naprawdę poruszająca. Żywność, pieniądze, odzież i cokolwiek, czego potrzebowaliby strajkujący w ich ciężkiej konfrontacji z plutokracją, jest dostarczane bezpośrednio przez ich własną klasę. Robotnicy „Huty Greckiej” otrzymali wyrazy solidarności robotników z wielu krajów na całym świecie w uznaniu dla dumnej walki, którą toczą.
 
Pierwsze wyrazy solidarności z walką robotników „Huty Greckiej” przesłali:
1.       Związek Robotników Przemysłu Maszynowego, Palestyna
2.       Generalny Związek Robotniczy, Palestyna
3.       Generalna Konfederacja Robotnicza, Pakistan
4.       35 robotników z rady fabrycznej w zakładach „Mercedes Benz” w Bremie
5.       Nowa Komunistyczna Partia Holandii
6.       Rosyjska Komunistyczna Robotnicza Partia – Rewolucyjna Partia Komunistów
7.       Międzynarodówka Związków Zawodowych Przemysłu Metalowego
 
Tekst oryginalny ukazał się na oficjalnej stronie Komunistycznej Partii Grecji pod adresem: http://inter.kke.gr/News/news2011/2011-11-23-stellworkers

Społeczność

UPA