Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

OECD: Rządy powinny zadbać o zmniejszenie nierówności dochodowych

OECD-Logo.png

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która skupia 34 kraje świata, w tym zamożne kraje Europy i Ameryki Północnej, w swoim raporcie podała, że różnica pomiędzy bogatymi i biednymi w krajach OECD osiągnęła największy rozmiar od ponad trzydziestu lat i rządy powinny zacząć szybko działać w celu zmiany tego stanu rzeczy.

Zgodnie z raportem średni dochód 10 procent najbogatszych jest obecnie około dziewięciu razy wyższy od średniego dochodu 10 proc. najuboższych mieszkańców krajów OECD. Nawet w najbardziej egalitarnych krajach, takich jak Niemcy, Dania i Szwecja dysproporcja ta powiększyła się z ok. 5 do 1 w latach 1980. Do 6 do 1 obecnie. W takich krajach jak: Włochy, Japonia, Korea i Wielka Brytania jest jeszcze wyższa i wynosi ok. 10 do 1, zaś w Izraalu, Turcji i USA – ok. 14 do 1. Jednak z najbardziej uderzającą mamy do czynienia w Chile i Meksyku, gdzie wynosi ponad 25 do 1.

Na tle innych państw sytuacja w krajach należących do OECD jest lepsza. Na przykład w Brazylii dochody osób z górnego decyla są ok. 50 razy wyższe niż dochody osób z dolnych 10 proc. Jednak w tym kraju, pod wpływem lewicowej polityki społecznej, różnica ta uległa znaczącemu zmniejszeniu w ciągu ostatniej dekady.

W większości krajów objętych raportem w ciągu ostatnich 15 lat system pomocy społecznej stał się mniej efektywny. Poziom świadczeń spadł, kryteria ich przyznawania zostały zaostrzone, a transfery do najuboższych nie nadążały za wzrostem płac i kosztów utrzymania.

Bezpośrednią przyczyną rosnących różnic dochodowych są także nierówności w zarobkach uzyskiwanych dzięki własnej pracy. Wiele osób zatrudnionych jest na część etatu lub na tzw. umowy śmieciowe. Wysokie bezrobocie sprawia, że pracodawcy mogą pozwolić sobie na utrzymywanie niskich płac. Zatrudnianie na czarno lub ukrywanie części wypłat sprawia, że państwo traci wpływy z podatków i nie może brać aktywniejszego udziału w redystrybucji.

Społeczność

front