Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 151 gości.

Dwóm trzecim Polaków starcza tylko na bieżące wydatki

images.jpg

Dwóm trzecim (64%) respondentów TNS OBOP pieniędzy wystarcza jedynie na bieżące wydatki, co piąta osoba (20%) przyznaje, że czasami lub od dłuższego czasu nie jest w stanie opłacić podstawowych świadczeń - wynika z sondażu.

15% badanych oceniło, że ich rodzina może sobie pozwolić na dodatkowe wydatki poza zaspokojeniem bieżących potrzeb - to niewielki spadek (o 2%) w porównaniu z wynikami z sierpnia. Z kolei w porównaniu do ubiegłego roku jest to spadek o 6% - podał TNS OBOP.

W porównaniu z ubiegłym rokiem o 4% wzrósł odsetek osób, którym wystarcza jedynie na bieżące wydatki oraz tych, którym nie starcza na opłacenie podstawowych świadczeń (wzrost o 2%).

Zdaniem jednej trzeciej respondentów (31%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych pogorszyła się, z czego 4% badanych wyraziło tę opinię w sposób zdecydowany. Ponad połowa respondentów (53%) uważa, że w ostatnim czasie ich sytuacja materialna nie zmieniła się, natomiast 15% Polaków ocenia, że nastąpiła poprawa (14% - trochę, 1% - zdecydowanie).

Wśród grup społeczno-zawodowych o pogorszeniu najczęściej mówią bezrobotni (41%), renciści (42%), rolnicy (3%) oraz prywatni przedsiębiorcy (38%).

17% Polaków przewiduje, że kondycja finansowa ich gospodarstw się poprawi (16% - trochę, 1% - zdecydowanie). Co drugi ankietowany (52%) uważa, że w tej kwestii nic się nie zmieni; natomiast co czwarty przewiduje pogorszenie sytuacji materialnej w ciągu najbliższego roku (22% - trochę, 4% - zdecydowanie).

Odsetek osób uważających, że ich sytuacja materialna pogorszy się, jest większy o 5% niż przed rokiem.

TNS OBOP przeprowadził badanie "Sytuacja materialna Polskich gospodarstw domowych" w dniach 4-8 listopada na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

(www.interia.pl)

Społeczność

dzierżyński