Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 57 gości.

Cztery scenariusze dla eurolandu

indeks.jpg

Ekspansja monetarna EBC, kontrolowane bankructwa najbardziej zadłużonych krajów, opuszczenie strefy euro przez Grecję oraz utworzenie nowego bloku walutowego - to cztery możliwe scenariusze dla strefy euro, jakie przewiduje firma doradcza PwC.

W opublikowanym niedawno dokumencie dyrektor zespołu makroekonomicznego PwC w Wielkiej Brytanii Yael Selfin stwierdza, że sytuacja wskazuje na prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia obecnej fazy kryzysu w pierwszym kwartale 2012 roku.

Najlepszym dla Polski scenariuszem jest porozumienie wewnątrz strefy euro i uniknięcie recesji kosztem wzrostu inflacji - ocenił z kolei główny doradca ekonomiczny polskiego oddziału PwC profesor Witold Orłowski.

Pierwszy możliwy według PwC scenariusz to zielone światło dla Europejskiego Banku Centralnego dla zasilenia zagrożonych krajów znacznymi środkami i utrzymanie w krótkiej perspektywie stóp procentowych na niskim poziomie. Z jednej strony, pozwoli to uniknąć recesji, z drugiej zaś nastąpi wzrost inflacji znacznie powyżej docelowego poziomu 2 proc. i osłabienie euro.

Kolejny scenariusz PwC to uzgodnienie programu kontrolowanych bankructw dla najbardziej zadłużonych krajów. Spowoduje to spiralę zadłużenia i przeciągającą się recesję, która potrwa od dwóch do nawet trzech lat - stwierdza PwC. W ocenie firmy, przy takim rozwoju wypadków PKB w strefie euro spadnie nawet o około 5 procent.

Trzecia wersja rozwoju wypadków to opuszczenie strefy euro przez Grecję, pogorszenie sytuacji gospodarczej w tym kraju, szybkie osłabienie jej nowej waluty i nagły skok inflacji. W tym scenariuszu strefa euro będzie usiłowała ochronić swoją walutę, wprowadzając m.in. twardą dyscyplinę fiskalną dla uzyskania wzrostu zaufania inwestorów. Mimo to nie uda się uniknąć recesji, która może trwać do dwóch lat - ocenia PwC.

Ostatni scenariusz to powstanie nowego bloku walutowego, mniejszego i ściślej regulowanego niż obecna strefa euro. Według PwC, po nowym euro spodziewano by się silniej wzmocnienia oraz korzyści dla nowego bloku z powodu gwałtownego wzrostu popytu krajowego. Kraje wykluczone z bloku doświadczyłyby ostrego spadku wartości walut i poważnego regresu gospodarczego - twierdzi PwC.

(www.money.pl)

Społeczność

USRR