Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 8 gości.

Miliardy zysków z podatku od miedzi i srebra

f46455.jpg

Podatek kopalniany ze złóż miedzi i srebra, ma przynieść budżetowi 1,8 mld zł w 2012 roku, a w kolejnych latach 2,2 mld zł.

Projekt ustawy o podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada, że w przypadku, gdy średnia cena miedzi nie przekracza 13 tysięcy złotych za tonę stawka podatkowa za tonę wydobytej miedzi wynosi 130 złotych

W przypadku ceny przekraczającej 13 tys. złotych za tonę stawka podatkowa wyniesie - według wzoru - 0,025 x średnia cena miedzi plus (0,001 x średnia cena miedzi) 2,6. Z kolei, gdy średnia cena miedzi przekracza 52 tys. złotych za tonę stawka podatkowa za tonę wydobytej miedzi wynosi 32 000 złotych. Wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów: masy miedzi wyrażonej w tonach i masy srebra wyrażonej w kilogramach oraz stawek podatkowych.

W przypadku srebra, gdy średnia cena srebra nie przekracza tysiąca złotych za kilograma stawka podatkowa za kilogram wydobytego srebra wynosi 10 złotych, a gdy średnia cena srebra przekracza 1.000 złotych za kilogram stawkę podatkową oblicza się na podstawie wzoru 0,1 x średnia cena srebra plus (0,001 x średnia cena srebra) 4,5.

W przypadku, gdy cena srebra przekracza 6 000 złotych za kilogram stawka podatkowa za kilogram wydobytego srebra wynosi 3 800 zł. Z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że podstawę opodatkowania stanowi masa wydobytej miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie, a przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytej rudy, podstawę opodatkowania stanowi masa miedzi oraz srebra zawarta w wydobytej rudzie.

Społeczność

jednolity front