Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

WZZ "Sierpień 80" popiera walkę pakistańskich robotników

Pakistan - demonstracja robotnicza (styczeń 2011)

K O M U N I K A T   S O L I D A R N O Ś C I O W Y
 
 

Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" z Polski jest zaniepokojony napływającymi informacjami alarmującymi o bardzo ostrych represjach antyzwiązkowych, mających obecnie miejsce w Pakistanie. WZZ "Sierpień 80" stanowczo potępia ingerencję państw narodowych w wolność i niezależność związków zawodowych i protestuje przeciwko kryminalizacji tychże. Łączymy się w solidarności z pakistańskim ruchem związkowym, zmuszonym do konieczności działania w niełatwych czasach.
 
Nie ma zgody międzynarodowego świata pracy na zamachy na prawa związkowe, w tym tak ważne prawo do demonstracji czy strajku. Stąd skazanie sześciu przywódców organizacji związkowej Labour Qaumi Movement (LQM), tj. Akbar Ali Kamboh, Babar Shafiq Randhawa, Fazal Elahi, Rana Riaz Ahmed, Muhammad Aslam Malik i Asghar Ali Ansari, którzy zorganizowali w Pakistanie 100-tysięczną demonstrację i strajk w zakładach włókienniczych w miejscowości Faisalabad, za co zostali skazani na karę łączną 490 lat więzienia zasługuje na oburzenie i protesty ruchu związkowego z całego świata. Wyrok wydał - o zgrozo! - Sąd Antyterrorystyczny. Zorganizowani pracownicy walczący o płace i o prawo do ubezpieczeń społecznych nie są nie tylko terrorystami, a wręcz przeciwnikami ekonomicznego terroru pracodawców. Terror ten trwa z uwagi na chęć kumulacji zysków. Kapitał przesłania wartość życia pracowników. W Pakistanie we wspomnianym konflikcie społecznym w Faisalabadzie zginęło dwóch związkowców, a wielu innych zostało ciężko pobitych. Żaden z pracodawców zlecających rozprawienie się z przedstawicielami pracowników nie został pociągnięty do odpowiedzialności.
 
Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" zwraca się do Ambasady Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce z przekazaniem władzom Pakistanu żądania zaprzestania represji, w tym pobić, mordów i kar więzienia dla posiadających mandat społeczny reprezentantów związków zawodowych. Celem ruchu związkowego jest walka o prawa do godnych warunków pracy i płacy oraz do ochrony socjalnej. Dlatego żądamy natychmiastowego uwolnienia uwięzionych działaczy i przywódców związkowych oraz poszanowania praw pracowników do zrzeszania się i do rokowań zbiorowych
 
Wyrażamy naszą solidarność z pakistańskimi pracownikami i z ich organizacjami poddanymi represjom, jak Labour Qaumi Movement (LQM) z Faisalabadu oraz zaangażowanymi w tę walkę, jak Krajowa Federacja Związków Zawodowych (National Trade Union Federation, NTUF). Życzymy także powodzenia dla rozwoju Pakistańskiej Partii Pracy (Labour Party Pakistan, LPP).
 
 
                                                                       BOGUSŁAW ZIĘTEK
                                                           Przewodniczący
                                                                 WZZ "Sierpień 80"

Społeczność

SIERP i MŁOT