Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 22 gości.

Sprzedaliście świat rzeczywisty, zostawcie nam wirtualny! Oświadczenie Polskiej Partii Pracy przeciwko ACTA

Anonymous

Katowice, 28 stycznia 2012 r.


O Ś W I A D C Z E N I E

Sprzedaliście świat rzeczywisty, zostawcie nam wirtualny!
 
 
    Polska Partia Pracy - Sierpień 80 opowiada się przeciwko porozumieniu ACTA (umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi).     Uważamy, że ACTA poważnie ogranicza wolność słowa i wymianę informacji w imię zysków wielkich korporacji. Wskazuje na to m.in. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dowodzący, że ACTA narusza Kartę Praw Podstawowych, ponieważ zapisy ACTA "mogą prowadzić do narzucenia operatorom konieczności wprowadzenia rozwiązań filtrowania treści". Świadczy o tym także opinia Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który oficjalnie zarekomendował niepodpisywanie traktatu, uznając ACTA za niebezpieczne dla praw i wolności określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
 
    ACTA nie tylko poważnie zagraża wolności słowa, ale także rozszerza przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, zagrażając produkcji i dystrybucji tanich leków generycznych (zawierających tą samą substancje czynną, co leki produkowane przez wielkie korporacje, jednak wytwarzanych i sprzedawanych o wiele taniej przez innych wytwórców). Dotychczas leki generyczne nie były uznawane za produkty naruszające własność intelektualną. Tym samym ACTA bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu obywateli nie tylko Polski.
 
    Sprzeciw wobec ACTA stał się przyczyną wielotysięcznych demonstracji, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych opcji politycznych, zgodni jednak w swoich opiniach, co do zagrożeń, jakie niosą nowe przepisy. Popieramy te protesty, ponieważ Polska Partia Pracy zawsze stoi po stronie zwykłych obywateli i ich niezbywalnych praw, a przeciwko interesowi nastawionych na zysk korporacji. W sprawie ACTA, podobnie jak w innych działaniach rządu chodzi o zyski dla korporacji i koncernów. Jest tak także w przypadku ustawy refundacyjnej i prywatyzacji służby zdrowia, gdzie chodziło o zyski koncernów farmaceutycznych i firm ubezpieczeniowych, a w przypadku reformy emerytalnej o zyski prywatnych funduszy emerytalnych. Sprawa ACTA wpisuje się w ten ciąg działań rządu korzystnych nie dla społeczeństwa i obywateli, a dla prywatnego lobby.
    PPP - Sierpień 80 pomoże wszystkim osobom poszkodowanym w protestach, oferując pomoc prawną, ponieważ nie jest przestępcą ten, kto powstrzymuje rząd przed przestępstwem. Jako organizacja oddajemy do dyspozycji protestujących swoje możliwości lokalowe, infrastrukturę organizacyjną, poligrafię, telefony i wsparcie organizacyjne.
    Ruch związkowy popiera działania protestacyjne młodych ludzi i wzywa wszystkich do protestów. Jeśli nie chcesz aby twoje dziecko było uznane za przestępcę i kryminalistę - wyjdź na ulice i pokaż opór rządzącym!
 
    Wzywamy do okupacji biur poselskich i siedzib PO oraz gmachów rządowych. Skoro oni (rządzący) chcą nam (społeczeństwu) odebrać jedną z najcenniejszych wartości jaką jest "wolność" -  także ta w Internecie, to my odbierzmy im to co dla nich najcenniejsze - władzę.
 
 
za PPP  Sierpień 80
 
 
 
Elżbieta Fornalczyk
 
 

Łukasz Ługowski
 
 

Patryk Kosela
 
 

Szymon Martys
 
http://partiapracy.pl/?skelMod=ModNews&nid=308

Społeczność

Chcemy waszych minerałów