Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Raport Eurostatu o ubóstwie i wykluczeniu społecznym

Eurostat_logo_RGB_60.jpg

8 lutego Eurostat opublikował raport, z którego wynika, że w 2010 roku 23,4 proc. populacji liczącej 27 krajów Unii Europejskiej czyli 115 milionów ludzi było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aby zostać zakwalifikowanym do tej liczby trzeba było spełniać jeden z następujących warunków

1.Należeć do tych 16 proc. mieszkańców UE, których dochód po uwzględnieniu transferów socjalnych wynosił mniej niż ustalona w danym kraju granica ubóstwa, wynosząca 60 proc. krajowej przeciętnej dochodów.

2.Zakwalifikować się do 8 proc. osób dotkniętych poważnym niedostatkiem materialnym. Dla ludzi tych niedostępne było opłacenie co najmniej cztery z następujących dziewięciu rodzajów wydatków: czynszu/kredyt mieszkaniowego i rachunków; ogrzewania; niespodziewanych wydatków (np. związanych z chorobą); jedzenia mięsa, ryb lub odpowiednika co drugi dzień; jednotygodniowego urlopu poza domem; samochodu; pralki; kolorowego telewizora; telefonu (także komórkowego).

3.Stanowić część tych gospodarstw domowych, w których przepracowano w minionym roku mniej niż 20 proc. potencjalnego czasu, który mógłby zostać przeznaczony na pracę. Należało do nich 10 proc. ludzi w wieku 0 – 59 lat.

Ubóstwem dochodowym (1. Grupa) zostało dotkniętych najwięcej: Litwinów, Rumunów, Bułgarów i Hiszpanów (po 21 proc.), a najmniej: Czechów (9 proc.), Holendrów (10 proc.), Słowaków, Austriaków i Węgrów (po 12 proc.).

Poważnego materialnego niedostatku (2. grupa) doświadczało najwięcej Bułgarów (35 proc.) i Rumunów (31 proc.), zaś najmniej Luksemburczyków i Szwedów (po 1 proc.). Natomiast pod względem zatrudnienia (3. grupa) w najgorszej sytuacji byli mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Belgii (po 13 proc. mało pracujących), a w najlepszej – Luksemburga, Szwecji i Czech (po 6 proc.).

Polska w większości porównań wypadła gorzej niż średnia unijna. Ubóstwa dochodowego doświadczało w 2010 roku 17,6 proc. Polaków, poważnego niedostatku materialnego – 14,2 proc., niemal niepracujących było 7,3 proc. Ogółem 10 mln 409 tys. (27,8 proc. populacji) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Społeczność

che rebel