Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 58 gości.

Bat fiskalny przyjęty

images.jpeg

Przedstawiciele 25 krajów Unii Europejskiej podpisali "pakt fiskalny", którego główne założenia to utrzymywanie deficytu państwa poniżej 3 proc. PKB i długu publicznego poniżej 60 proc. PKB. Bruksela ma pilnować "dyscypliny budżetowej", a na kraje, które jej nie przestrzegają, nakładać kary.
W imieniu Polski dokument przyjął Donald Tusk, natomiast nie dołączyły do niego Czechy i Wielka Brytania.
Czeski premier Petr Necas brak podpisu pod dokumentem motywuje tym, że jego kraj i tak nie będzie miał wpływu na kształt polityki budżetowej eurolandu.
Polska przystąpiła do paktu, choć nie należy do strefy euro
i również nie będzie mogła uczestniczyć w spotkaniach państw mających wspólną walutę.
Unijne plany ograniczające deficyt mają wielu przeciwników, którzy twierdzą, że pakt rozszerzy obszary biedy. Wielu ekonomistów twierdzi też, że polityka ograniczania deficytu nie daje żadnych korzystnych dla gospodarki efektów.

Społeczność

Niech żyje rewolucjca socjalisyczna