Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Czy komunizm jest w Polsce legalny?

Symbole komunistyczne

Czy komunizm jest w Polsce legalny? Antykomunistyczni propagandziści, chcący najwidoczniej wprowadzenia w Polsce "totalitarnego" systemu, w którym karano by za poglądy polityczne chcieli by żeby nie był, wbrew prawu i logice.
 
W dniu 3 marca na adres mailowy redakcji naszego portalu otrzymaliśmy maila o następującej treści, w którym osoba o silnie antykomunistycznych poglądach groziła nam złożeniem doniesienia do prokuratury:
 
Treści zawrte w tym portalu portal jako promujące publicznie totalitarny  ustrój jakim jest komunizm naruszają przepisy kodeksu karnego.
 
Art. 256 KK
 
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój  państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych,  etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do  lat 2.
 
Brak usunięcia treści promujących komunizm z portalu spowoduje złożenie  doniesienia do prokuratury na osoby odpowiedzialne za zamieszczane na nim  treści naruszające ww. przepisy kk.
 
PsJesteście żałośni. Włos się na głowie jeży że po milionach  pomordowanych w imię komunistycznych "ideałów" ktoś może być na tyle  głupi/naiwny/podły żeby wychwalać zbrodniczą ideologię i czcić  morderców i katów - szczególnie w Polsce, która na własnej "skórze"  przerobiła sowiecki eksperyment...
 
Ręce opadają  i aż nie chce się wierzyć jak się czyta takie brednie w  XXI wieku. Skąd się biorą tacy ludzie jak wy???
 
KOMENTARZ REDAKCJI WR:
 
Abstrahując od kwestii merytorycznego poziomu tej wiadomości, zawiera ona bardzo poważne groźby. Nie będziemy udowadniać, że nie "propagujemy totalitaryzmu" tak, jak nie musimy udowadniać, że nie jesteśmy słoniami. Komunizm jako ustrój bezpaństwowy i bezklasowy jest bowiem całkowitym zaprzeczeniem wszelkiego ucisku, z którym zwykło kojarzyć się słowo "totalitaryzm".

Rozpatrzmy jednak kwestę od strony prawnej.

Polska przystępując do UE uznała prymat prawa wspólnotowego nad krajowym. Oznacza to, że musi również respektować wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu nawet jeśli nie była stroną w sprawie. 
 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strazburgu uznał, że skazanie węgierskiego komunisty Attilli Vajnai, wiceprzewodniczącego Partii Robotniczej (Munkaspart), za to, że w trakcie demonstracji przemawiał z czerwoną gwiazdą przypiętą do kurtki, złamało artykuł 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Postawowych Wolności, traktującego o wolności wyrażania opinii. 
Według Artykułu 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. [http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49A5-865F-06286BDB0941/0/POL_CONV.pdf]
Wyrok Trybunał uzasadnił tym, że:
 
- sąd nie uwzględnił zaostrzonej sytuacji społecznej (strajk robotników w Budapeszcie),
 
- na Węgrzech nie istniała "realna groźba wprowadzenia komunistycznego terroru"
 
- "Sędziowie zwrócili uwagę, że czerwona gwiazda istotnie nie musi oznaczać gloryfikacji komunizmu, a właśnie np. walkę o bardziej sprawiedliwe społeczeństwo."
 
Na argumenty rządu Węgier (przywoływanie sprawy holokaustu przed ETPC) Trybunał odpowiedział, że nie można porównywać tych spraw, gdyż nie było celem powoda obrażanie ofiar stalinizmu.
 
Poza tym SN uznał, że żeby skazać za art. 256 należy udowodnić nie tylko "propagowanie", ale też pochwalanie publiczne, przekonywanie, uprawianie propagandy. Znamiona art. 256 muszą określać akcentowanie zalet, gloryfikowanie i przemilczanie wypaczeń. Orzecznictwo nie odniosło się czym jest totalitaryzm i totalitarne metody działania biorąc pod uwagę wykładnię językową, to musi się wiązać z narzucaniem czegoś za pomocą jakichś środków przymusu.
 
Działalność komunistyczna poprzez organizacje demonstracji, strajków, krytykę władzy itp. itd. nie jest "metodą totalitarną" partie komunistyczne działają w prawie całej Europie w kilku krajach (Portugalia, Włochy, Grecja, Francja) są w parlamentach.
 
W niektórych krajach Europy, partie komunistyczne rzadzą (Cypr), a w innych rządziły (Mołdawia), bądź współrządziły (Francja). Nawet w krajach, najbardziej antykomunistycznych, jak USA i Wielka Brytania, partie komunistyczne są legalne, a ich nazwy i symbole chronione są prawami autorskimi.
 
Nikt nie delegalizuje krzyża ani nie zakazuje wiary chrześcijańskiej mimo, że wyznawcy tej religii winni są ogromnych zbrodni m.in. na rdzennej ludności Ameryki, ponieważ samo w sobie chrześcijaństwo podobnie jak komunizm nie wzywa do nienawiści.
 
Dodatkowo, samo wzywanie do delegalizacji organizacji komunistycznych, czy penalizacji komunizmu nosi znamiona właśnie "propagowania totalitaryzmu", bo oznacza prześladowanie ludzi za ich poglądy polityczne.

Warto przypomnieć także, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis zakazujący "symboliki komunistycznej i innej totalitarnej", ponieważ nie zawiera zamkniętej listy symboli totalitarnych. Art. 256 nie zawiera definicji działalności totalitarnej oraz zamkniętej listy systemów uznawanych za totalitarne, więc cały art. 256 może być z tego punktu widzenia nieważny, bo jest nieprecyzyjny.

Portret użytkownika tres
 #

Więcej o kwestii wspomnianego w artykule węgierskiego komunisty:

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/9040

 
Portret użytkownika MARCIN
 #

Artykuły historyczne oraz dokumenty historyczne publikowane na tym portalu dla mnie mają charakter materiałów naukowych.Ciekawe gdzie ta osoba znalazła słowa "gloryfikujące zbrodnie".Czytam ten portal od samego początku i ja takich treści nie znalazłem.Kolejny prawicowy frustrat życiowy.

 
Portret użytkownika Rael
 #

To jakiś korwinista zapewne, więc można spać spokojnie - od niepełnoletniego prokuratura zgłoszenia nie przyjmie :P

 
Portret użytkownika siete
 #

"Miliony pomordowanych w imię ideałów"? To może przypomnę zbrodnie komunizmu w Polsce:
- dźwignięcie kraju z ruin po II wojnie światowej;
- zlikwidowanie analfabetyzmu, powszechnego przed wojną;
- ogólnodostępne mieszkania;
- powszechny obowiązek pracy dostępnej dla wszystkich;
- powszechna opieka zdrowotna i stomatologiczna, bezpłatna;
- bezpłatne szkolnictwo;
- powszechne ubezpieczenia rentowe i emerytalne (dziś nie mają ich osoby zatrudniane w ramach będących plagą "umów śmieciowych";
- ścisłe przestrzeganie przepisów BHP w zakładach pracy;
- pakiety socjalne w tychże zakładach, zapomogi, dofinansowania, tzw wczasy pod gruszą;
- Fundusz Wczasów Pracowniczych;
- niskie, wręcz symboliczne opłaty za energię, gaz i mieszkanie;
- rozwój kultury i nauki;
- niska przestępczość, brak takich patologii, jak narkomania, pedofilia, przestępczość zorganizowana. Itd, itd, można by długo wymieniać.

 
Portret użytkownika dos
 #

Dodatkowo dodam że nikt w Polsce nie został skazany za działalność komunistyczną na pdst. art. 256 KK. Lewica Bez Cenzury i jej autorzy byli sądzeni za zupełnie inne przestępstwo (podżeganie do przestępstwa). Jeśli chodzi o stronę faszystowską to też prędzej byli oni sądzeni za inne przestępstwa (podżeganie do nienawiści rasowej itp.). Sąd Okręgowy w miejscowości której nie przytoczę orzekł że transparent pt. "Uwolnimy Polskę od żydostwa i masonerii" w trakcie demonstracji 3-go maja nie nawoływał do nienawiści rasowej, eksterminacji ani przemocy i stanowił dozwoloną krytykę.
 
Oczywiście w Polsce nie działa prawo precedensu jak np. w krajach z systemem common law jednak częściowo przy interpretacji przepisów należy uwzględniać wyroki i orzeczenia sądownictwa.
 
Jeśli ktokolwiek z lewicy jest na poważnie zastraszany art. 13 Konstytucji RP (który jest jeszcze większym bublem prawnym niż art. 256 KK) to uspokajamy że to na ogół czcze pogróżki.
 
Wszystkie ruchy polityczne są obserwowane przez służby państwowe i jakby one miały dowody i powody do ich delegalizacji to zajęli by się tą sprawą prędzej niż prawicowi blogerzy itp.
 
Nie będziemy uskuteczniać maskarady pt. "jesteśmy grupą historyczną albo naukową" bo jesteśmy portalem społeczno-politycznym o profilu komunistycznym tylko po prostu bycie komunistą w Polsce to nie jest przestępstwo, osobiście uważam to za zaszczyt że propaguje poglądy za które życie oddały setki tysięcy ludzi na całym Świecie.
 
Działamy na podstawie m.in Konwencji ONZ o prawach człowieka (wolność środków przekazu) czy prawa unijnego (wymieniony wyrok ETPC w sprawie Vajnai przeciwko Węgrom) a treści które upowszechniamy nie noszą znamion żadnych czynów karalnych przez polski Kodeks Karny.
 
PS. Na marginesie dodam że jeden z "wybitnych" polskich dziennikarzy, członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy stwierdził że w kraju którym "40% społeczeństwa jest gotów poprzeć spadkobierców komunistycznego totalitaryzmu (chodzi o SLD dop. Dos)" karanie kogoś za koszulkę z Hitlerem było by "niesprawiedliwe". To co z nami bidakami co nawet nie bardzo mamy koszulki z komunistycznymi symbolami. Nawet jeśli to nigdy nie spotkałem się z aktem agresji w miejscu publicznym za koszulkę z sierpem i młotem podczas gdy w przeciętnym polskim mieście w koszulce ze swastyką nie przejdziesz spokojnie 100 metrów. Polacy swój rozum mają i że komunizm to nie to co nazizm dobrze wiedzą.

 
Portret użytkownika k.janno
 #

Pośród przytoczonych tu linków jest i link prowadzący na moją stronę. Czuję się więc nazwany prawicą nieumiejącą czytać, lub nieumiejącą czytać ze zrozumieniem. Oświadczam zatem, że zarzucenie mi braku umiejętności czytania i/lub rozumienia tekstu pisanego jest dla mnie mniej absurdalne i obraźliwe, niż nazwanie mnie prawicą. Do prawicy jest mi równie daleko, jak do władzy rad. Jednocześnie tak daleko, jak tylko może być komuś o poglądach socjalliberalnych, socjaldemokratycznych, jakichkolwiek, byle nie takich, które są głoszone przez polskie partie parlamentarne, mainstreamowe, cokolwiek miałoby to znaczyć.
Bój to nie jest ostatni
Pozdrawiam
P.S. Uważać na etykietki!

 
Portret użytkownika dos
 #

TK nie jest organem moralno-etycznym narodu tylko ocenia prawo podług jego zgodności z ustawą zasadniczą. Sejm znał wyrok od dawna i taki wyrok ma na celu "przerobienie prawa" na takie konstytucyjne olano to.

TK uchylając te przepisy nie stał sie komunistyczny, tak samo jak TK nie stał się wolnorynkowy uchylając przepisy KPC o lokalach zastępczych.

 
Portret użytkownika Adrian92
 #

Kompletnie nie masz racji jeśli chodzi o pierwszy i ósmy myslnik.
Otóż przez komunizm nie dostaliśmy gigantycznej kasy od Stanów Zjednoczonych, które tuż po II wojnie światowej wspierała finansowo kraje dotknięte wojną. Więc coś kiepsko ten system polityczny dźwignął nasz kraj po II WŚ, skoro gdyby nie komuna to mielibyśmy o wiele lepszy start w przyszłośc po wojnie i być może w dniu dzisiejszym bylibyśmy na równi z zachodnią Europą jeśli chodzi o standardy życiowe.
A co do "ściśle przestrzeganych przepisach BHP w zakładach pracy", to coś słabo pamiętasz tamte czasy. Właśnie za komuny w pracy można było chlać wódę na potęgę, co prawda mam tylko 20 lat, ale dużo się nasłuchałem od rodziców i wujków, jak to w tartaku, czy innym zakładzie pracownicy w godzinach pracy pili wódkę i jeszcze częstowali kierownika. Więc jeśli chodzi o BHP, to w dzisiejszych czasach jest dużo lepiej.

Pozdrawiam.

 
Portret użytkownika tres
 #

Gdyby ciocia miała wąsy toby była wujkiem

Stany Zjednoczone były zainteresowane w inwestycje tylko w strategicznych dla siebie rejonach - Niemcy Zachodnie, Korea Południowa itp. a już np. Ameryka Łacińska mimo protekcji USA i ogromnych bogactw naturalnych pogrążona była i jest w nieprawdopodobnej nędzy. Dopiero rządy takich ludzi jak Castro, Chavez, Morales itd. zmieniają ten stan rzeczy.

Imperializm amerykański to nie święty mikołaj ale coś takiego, którego działania podyktowane są konkretnymi interesami wielkich koncernów, banków i innych posiadaczy kapitału.

Równie dobrze możnaby powiedzieć, że gdyby nie PRL to we wschodnich województwach ludzie mieszkaliby w lepiankach i chodzili by boso, a analfabetyzm wynosiłby 10% jak w cywilizowanej i "zachodniej" Portugalii, niby bogatszej nieco od Polski na dziś dzień borykającej się z takimi problemami.

Gdyby nie PRL to byśmy byli nie tam gdzie Niemcy i Francja, bo tam nigdy nie byliśmy, bo począwszy od XVI wieku czy nawet dawniej Europa na wschód od Łaby była zacofana technologicznie, gospodarczo i kulturowo.

Polska nie była bynajmniej krajem rozwiniętym tylko krajem peryferyjnego kapitalizmu, do połowy XX w. z większością ludności chłopskiej gdzie większość kapitału stanowił kapitał obcy, m.in. niemiecki. Podobnie jak to ma miejsce w opanowanej przez amerykańskich kapitalistów Ameryce Łacińskiej. Gdyby nie ZSRR to bylibyśmy właśnie tam gdzie Ameryka Łacińska bo USA nie miałoby powodu aby wprowadzać plan Marshalla i inne inwestycje.

Zatrzymanie wywozu zysków na zachód przez nacjonalizację przemysłu i ogromne inwestycje państwowe w przemyśle i infrastrukturze pchnęły nasz kraj o kilka epok w rozwoju i przyniosło trwający ponad 30 lat szybki wzrost gospodarczy, wynoszący niemal 10% rocznie.

Za to że ten rozwój nie trwał dłużej możemy dziękować właśnie USA które chciało wciągnąć Blok Wschodni w orbitę swoich wpływów oraz zapatrzonej w zachód oportunistycznej nomenklaturze, marzącej o standardach życia zachodnich burżujów a nie o budowie socjalizmu w krajach zachodnich i zniszczeniu imperializmu.

Jeśli chodzi o przepisy BHP to widać, że sytuację w zakładach pracy znasz tylko z opowieści rodziców i dziadków. I to też tylko swoich, bo sądzę że jakbyś popytał się większej grupy ludzi ze starszych pokoleń o te czasy, znalazł byś znacznie przychylniejsze opinie.

Katastrofy takie jak w kopalniach Halemba i Wujek-Śląsk są ci widać nieznane, a przypomne że tam wszyscy byli trzeźwi, tylko system kapitalistyczny, oparty na zyskach ma się nijak do ludzkich potrzeb i praw człowieka bo dążenie do maksymalizacji zysków po prostu koliduje z dążeniami do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przy pracy. A w przypadku pracy "na czarno", kolejnego dobrodziejstwa współczesnej epoki to już na żadne przepisy BHP nie ma już miejsca.

 
Portret użytkownika dos
 #

Otóż przez komunizm nie dostaliśmy gigantycznej kasy od Stanów Zjednoczonych, które tuż po II wojnie światowej wspierała finansowo kraje dotknięte wojną.
Portugalia, Grecja, Włochy i Irlandia otrzymywały pomoc z planu Marshala a do swojego poziomu doszły jednak dopiero po wejściu do struktur europejskich nie w wyniku otrzymania hajsu z planu Marshalla.

 
Portret użytkownika Bonpo
 #

Prowadzenie polemik i dyskursu z przypadkami beznadziejnymi za jaki uważam powyższą notatkę i działaniami w wykonaniu fanatycznych heroldów gloryfikujących i wychwalających pod niebiosa - totalitarny , antyludzki , zbrodniczy oraz przestępczy system kapitalistyczny ; niejednokrotnie jawią mi się jako wołanie na puszczy a raczej bezcelowe wołanie do ściany , o czym pozwalam sobie poinformować wielce zbulwersowanego " antykomunistę " .

Ile masz lat Szanowny oburzony panie ? dwadzieścia sześć tudzież pięćdziesiąt jeden ?

Naturalnie nie orientuję się w tej kwestii ; niemniej jednak z tego co obserwuję ; środowiska ideowo lewicowe nie czynią histerycznego larum w związku z czczeniem pamięci zwyrodniałych zbrodniarzy , m.in. w osobie Józefa Kurasia ps. " Ognia " - psychopatycznego oprawcy wyrywającego swym ofiarom języki przy pomocy subtelnego narzędzia w postaci kowalskich obcęgów . Nie słyszę również wrzasku oburzenia , gdy dorodni młodzieńcy o wygolonych głowach składają kwiaty na mogiłach krwawych dyktatorów i rasistów dotkniętych antysemickim obłędem . Z cierpliwością i spokojem godnym Zenona z Kition ; od ponad dwóch dekad - " znosimy " Wasz obłąkańczy klerykalno - narodowy propagandowy jedynie słuszny bełkot i równie słuszne - ujadanie rozmaitych kacyków opluwających ruch robotniczy notabene g.... wiedzących o jego historii oraz pozbawionych elementarnej , obiektywnej wiedzy biograficznej o wybitnych postaciach dlań zasłużonych , które w bezmyślny i żenujący sposób określa się mianem " zbrodniarzy " jak to był uprzejmy uczynić zgodnie z swą wysoką " hoolturą " osobistą i wiedzą omnibusa - poseł Niesiołowski .Lecz gdyby nie ten " straszliwy " , opluwany i odsądzany od czci - Lenin i idee SOCJALISTYCZNO - KOMUNISTYCZNE w ich NIE WYPACZONEJ FORMIE ; wielu Niesiołowskich zasuwałoby po szesnaście godzin w gnoju i syfie pobierając haniebną jałmużnę pozwalającą jedynie na biologiczne przetrwanie by w wolności do tyrania i umierania - balansować na krawędzi życia i śmierci .

Panie antykomunisto :

Będąc pracownikiem za " PRL - u " , " TEGO STRASZLIWEGO PRL-u " ; miałem zapewnioną odzież roboczą , obuwie ochronne , środki czystości , mleko , ośmiogodzinny czas pracy w warunkach godnych człowieka za godną pensję ; miast śmiecia i rataja tyrającego za jałmużnę po 15 godzin dziennie ; po " służbie " mającego do dyspozycji stojącą na wolnym powietrzu beczkę wypełnioną nieokreślonego składu brunatną cieczą jako komfortowe " zaplecze sanitarne " udostępnione w akcie wielkiej łaski przez jaśnie pana " dziedzica - nuworysza " ; których intensywny " wysyp" nastąpił po jakże " zbawczej " " transformacji " w 1989 roku. .

Decydentom z będącej sługusem i wasalem kleru - telewizji i radia tzw. " publicznego " notabene będących tubą propagandową prawicowo - klerykalnych aparatczyków ; proponuję zmiany w ramówce i realizację programu "Absurdy kapitalizmu " przy których te z przeszłości ; ustawicznie wyszydzane i wyśmiewane ; ujmują swą " logiką " w konfrontacji z obecnymi .
Sugeruję zatem , by np. kolejna propagandowa kolekcja płyt DVD tygodnika " Wprost " była zatytułowana " "Dobrodziejstwa jakie zgotował Rodakom kapitalizm " .

Komentarza przed projekcją mogę udzielić tym razem ja , ku przestrodze przyszłych pokoleń .

Odnoszę wrażenie , iż eksterminację Narodów na którą przypadają liczne grupy społeczne albowiem w neoliberalnym edenie mają możliwość zaistnieć wyłącznie młode , kreatywne , dynamiczne i efektywne jednostki którym nie wolno : zestarzeć się , zachorować lub dokonać czynu tak haniebnego jakim jest świadome macierzyństwo ; cynicznie i obłudnie garstka oligarchów - zastępuje bezczelnym i cynicznym mianem " cięć budżetowych " bądź niezbędnych i nie cierpiących zwłoki ( zwłok owszem ) "reform " .

Jeśli " mało " , to ewentualnie służę uprzejmie kolejnymi przykładami wspaniałości egzystencji w kapitalistycznym raju .

W przeciwieństwie do pana ; kapitalizm to dla mnie nie tylko TOTALITARYZM lecz nade wszystko - ZBRODNIA .

 
Portret użytkownika ik160p
 #

Bzdura na bzdurze - chlanie w pracy rozrosło się dopiero po stanie wojennym, kiedy to obyczaje uległy rozluźnieniu.
Co do planu Marshalla: nie wiem czy wiesz, ale zawierał on plany przekształcenia Polski w kraj stuprocentowo rolniczy, bez żadnego przemysłu. Skończylibyśmy wyjątkowo marnie.

 
Portret użytkownika Korowiow
 #

Można prosić jakieś źródło do tej informacji o wtórnej agraryzacji Polski w ramach Planu Marshala?

 

Społeczność

LENIN