Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 17 gości.

Karol Marks

Karol Marks (niem. Karl Heinrich Marx; ur. 5 maja 1818 w Trewirze, w Prusach, zm. 14 marca 1883 w Londynie) - filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. Twórca marksizmu, współzałożyciel Pierwszej Międzynarodówki.

Marks uchodzi za założyciela tzw. naukowego socjalizmu, który, wyrósłszy z jego poglądów filozoficznych, tylko w związku z nimi staje się zrozumiały. Marks pozostawał stale pod wpływem filozofii Hegla, zachował też jego sposób dociekania, jego dialektyczną metodę i przekonanie o identyczności „bytu” i „myślenia”. Szczytowym zakończeniem filozoficznego systemu Marksa jest jego materialistyczne pojmowanie dziejów, oparte na historycznym materializmie.

Pod względem ekonomicznym Karol Marks jest uczniem Ricarda, na którego teorii o wartości pracy oparł swój własny system, a zwłaszcza teorię wyzysku. Podobnie jak Ricardo, zapatruje się Marks bardzo pesymistycznie na położenie klasy pracującej i przepowiada upadek kapitalistycznego ustroju, wskutek ciągłego wzrostu klasy robotniczej i coraz bardziej zaostrzających się kryzysów (teoria katastrof). Ponieważ zaś według metody dialektycznej postęp dokonuje się w ten sposób, że w miejsce starego systemu przychodzi nowy, wręcz przeciwny, więc Marks potępiał wszystkie reformy socjalne, dążąc do zupełnego zniszczenia systemu kapitalistycznego w drodze rewolucji i do ugruntowania władzy proletariatu w drodze dyktatury.

Najważniejsze dzieła:
"Manifest partii komunistycznej" (1848)
"18. Brumaire'a Ludwika Bonaparte" (1852)

nieukończone dzieło "Kapitał" zawiera jego socjalistyczne poglądy i krytykę istniejącego społeczeństwa (3 t., wyd. 10. 1922)

Data publikacji Tytuł Autor Odsłony
20.05.14 Fryderyk Engels: Przedmowa do angielskiego wydania "Kapitału" (1886 r.) Fryderyk Engels 7,391
01.06.14 Fryderyk Engels: Przedmowa do czwartego wydania "Kapitału" (1890 r.) Fryderyk Engels 8,487
04.01.12 Fryderyk Engels: Wstęp do broszury Karola Marksa "Praca najemna i kapitał" (1891 rok) Fryderyk Engels 11,713
12.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 10.) Proces wymiany Karol Marks 9,295
21.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 11.) Pieniądz czyli cyrkulacja towarów. Miernik wartości Karol Marks 9,100
14.08.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 12.) Środek cyrkulacji Karol Marks 9,569
16.10.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 13.) Pieniądz Karol Marks 9,073
12.06.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 4.) Forma wartości czyli wartość wymienna. Prosta pojedyńcza lub przypadkowa forma wartości Karol Marks 11,429
26.06.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 5.) Względna forma wartości Karol Marks 8,248
05.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 6.) Względna forma wartości Karol Marks 8,009
09.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 7.) Całość prostej formy wartości Karol Marks 12,565
10.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 8.) Pełna forma wartości. Forma pieniężna Karol Marks 8,461
11.07.14 Karol Marks - Kapitał (ODCINEK 9.) Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica Karol Marks 10,822
06.06.14 Karol Marks - Kapitał Tom I - DZIAŁ PIERWSZY: TOWAR i PIENIĄDZ Rozdział pierwszy: Towar 1. Dwa czynniki towaru: wartość użytkowa i wartość (substancja wartości, wielkość wartości) (ODCINEK 1.) Ekonomia, Karol Marks 10,412
09.06.14 Karol Marks - Kapitał Tom I - DZIAŁ PIERWSZY: TOWAR i PIENIĄDZ Rozdział pierwszy: Towar 2. Dwoisty charakter pracy zawarty w towarach (ODCINEK 2.) Karol Marks 8,927
11.06.14 Karol Marks - Kapitał Tom I - DZIAŁ PIERWSZY: TOWAR i PIENIĄDZ Rozdział pierwszy: Towar 3. Dwoisty charakter pracy zawarty w towarach (ODCINEK 3.) Karol Marks 20,303
23.11.11 Karol Marks - Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne cz.II - Kapitał i zysk z kapitału Karol Marks 8,945
26.12.13 Karol Marks, Fryderyk Engels: Krytyka programu gotajskiego (1875 rok) Fryderyk Engels, Karol Marks 9,705
12.05.14 Karol Marks: Do wydania trzeciego (przedmowa Fryderyka Engelsa z 1883 r.) Fryderyk Engels 7,032
02.12.13 Karol Marks: Inauguracyjny manifest Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników (1864 rok) Karol Marks, Klasycy marksizmu 7,640
21.04.14 Karol Marks: Kapitał - przedmowa do wydania pierwszego Karol Marks 7,283
28.04.14 Karol Marks: Kapitał - przedmowa do wydania pierwszego Karol Marks 7,319
08.05.14 Karol Marks: Kapitał - przedmowa i posłowie do wydania francuskiego Karol Marks 7,134
20.02.12 Karol Marks: Praca najemna i kapitał Karol Marks 8,727
28.11.14 Karol Marks: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej (wstęp) Karol Marks 8,751
11.05.13 Karol Marks: Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa Karol Marks 8,703
06.03.12 Karol Marks: Płaca, cena i zysk (część I) Karol Marks 8,850
13.03.12 Karol Marks: Płaca, cena i zysk (część II) Karol Marks 7,369
27.11.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno filozoficzne cz. III - Renta gruntowa Karol Marks 10,020
23.12.11 Karol Marks: Rękopisy ekonomiczno filozoficzne cz. IX -Pieniądz Karol Marks 9,214

Społeczność

Obama rev