Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Brak pracy dla więźniów

praca dla więźniów.jpg

Drastycznie spada liczba zatrudnionych więźniów. Pracę ma mniej niż co dziesiąty skazany. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym trzeba im płacić przynajmniej najniższe wynagrodzenie.

Obecnie pracę ma zaledwie 9607 z 82,8 tys. osób, które odbywają wyroki we wszystkich więzieniach w kraju.

W 2009 r. pracowało ok. 17 tys. skazanych, rok później – było ich o tysiąc mniej. Pod koniec ubiegłego roku pracę miało tylko 11 tys.

Załamanie nastąpiło po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. Orzekł on, że więzień powinien otrzymywać za pracę co najmniej minimalne wynagrodzenie. Nowe przepisy weszły w życie w marcu 2011 r.

Skazani byli atrakcyjni dla pracodawców, kiedy można było im płacić połowę stawki. Teraz, kiedy ich zarobki muszą być na poziomie minimalnej pensji, pracodawcy nie bardzo chcą ich zatrudniać.

Obecnie pracę skazanym daje 1,7 tys. zewnętrznych pracodawców. W ubiegłym roku było ich 2,6 tys., a w 2010 r. – 4,5 tys.

Według "ekspertów" z PKPP "Lewiatan" więźniowie są mało atrakcyjnymi pracownikami ze względu na wysokie koszty zatrudnienia, bo poza pensją i składkami trzeba im zapewnić transport do zakładu pracy i osoby do nadzoru.

Tymczasem praca ma dla więźniów szczególne znaczenie, pomaga w resocjalizacji.

Jest ona bardzo ważna, biorąc pod uwagę ich poprawę i kształtowanie nawyku pracy. Jednocześnie praca odpłatna daje osadzonemu dochody i pozwala na regulowanie zaległości finansowych czy pomoc rodzinie.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

rot front