Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

Bogusław Ziętek: Europa potrzebuje zmian!

Grecja - przecz z "trojką" i rządzącą plutokracją

Oświadczenie Polskiej Partii Pracy - „Sierpień 80”

Europa potrzebuje zmian!

Źródło: http://partiapracy.pl/?skelMod=ModNews&nid=377

---------------

Zwycięstwo kandydata socjalistów, Francois Hollande'a, w wyborach prezydenckich we Francji oraz sukces radykalnej i społecznej lewicy w wyborach w Grecji wskazują, że społeczeństwa Europy szukają alternatyw dla obecnej, antyspołecznej polityki prowadzonej na całym kontynencie pod dyktando wielkich grup kapitału i ideologów neoliberalizmu. Dotychczasowa polityka gospodarcza prowadzona według recept Trojki (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy) zakończyła się fiaskiem tak na płaszczyźnie społecznej – powodując masowe bezrobocie i zubożenie społeczeństw, jak i gospodarczej – czego dobitnym przykładem jest Grecja, którą kolejne brukselskie programy oszczędnościowe wpędzają w jeszcze głębszą recesję. Co więcej, ten demokratyczny wybór obywateli Francji i Grecji świadczy o odrzuceniu dotychczasowej wizji demokracji, w której decydujący głos należał nie do obywateli, ale do rynków finansowych.

Wbrew medialnej wrzawie wybór socjalisty na prezydenta Francji zapewne nie gwarantuje zmiany kierunku polityk prowadzonych w Europie – w końcu antyspołeczne reformy wprowadzali również socjaldemokraci w Grecji i w Hiszpanii, niemniej świadczy o oddolnej niechęci do dotychczasowej antyspołecznej i technokratycznej polityki.

Sukces radykalnej lewicy w Grecji, która w sumie zdobyła prawie jedną trzecią głosów, również dowodzi potrzeby zmian. Koalicja Radykalnej Lewicy Syriza – która po wyborach będzie drugą siłą w greckim parlamencie – staje przed poważnym wyzwaniem na skalę całej Europy: przedstawienia prospołecznego programu wyjścia z kryzysu, spowodowanego nieodpowiedzialnością rynków finansowych i wielkich grup kapitału.

Równocześnie silne poparcie dla skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych i rasistowskich partii w tych krajach (20 procent poparcia dla kandydatki Frontu Narodowego we Francji, jak i 10 procent dla greckich sił skrajnej prawicy) przypomina historyczną prawidłowość: szukania w czasach kryzysu kozła ofiarnego w postaci imigrantów (jak to było w przypadku kampanii przeciwko Polakom w Holandii). Jasno widać, że polityka eurokratów kopie grób wizji wspólnej Europie.

Obawa przed narastającym oburzeniem społecznym powoduje także w Polsce, że nawet partie głównego nurtu politycznego przejmują postulaty, wysuwane dotychczas przez siły lewicy społecznej, w tym Polską Partię Pracy - „Sierpień 80”. Wszystkie partie opowiadają się już za likwidacją „umów śmieciowych”, Leszek Miller – dawniej zwolennik podatku liniowego – poparł hasło 50-procentowego progu podatkowego dla najbogatszych, a Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje oddać rolnikom za przysłowiową złotówkę ziemię po byłych PGR-ach. Nie można jednak liczyć na to, że te partie wprowadzą w życie wysunięte postulaty, biorąc pod uwagę ich długą tradycję wspierania antyspołecznych reform i oszukiwania wyborców od razu po zakończonych wyborach.

Polska Partia Pracy - „Sierpień 80”, solidaryzując się z lewicowymi wyborcami we Francji i Grecji, opowiada się za Europą podnoszącą w górę, a nie równającą w dół prawa socjalne, za ponoszeniem kosztów kryzysu przez jego sprawców – wielkie banki, instytucje finansowe, a nie przez zwykłych obywateli, za Europą solidarną i demokratyczną. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że sukces walki o taką wizję Europy zależy od współpracy wszystkich sił lewicy społecznej i ruchu związkowego w skali całego kontynentu.

Albo Europa będzie socjalna i demokratyczna, albo nie będzie jej wcale!

Bogusław Ziętek

Przewodniczący

Polskiej Partii Pracy - „Sierpień 80”

Społeczność

Obama rev