Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

MARCIN KASPRZAK

Marcin Kasprzak to niewątpliwie jedna z największych postaci polskiego ruchu robotniczego , wybitny działacz II Proletariatu i SDKPiL, stracony przez carat.

Początki rewolucyjnej działalności Marcina Kasprzaka – syna biednego wyrobnika wiejskiego – przypadają na okres dla naszego ruchu rewolucyjnego szczególnie ważny, ale...

Podobnie jak bolszewicy, SDKPiL zmierzała do obale­nia caratu w drodze rewolucji, nie zaś do „ulepszania" go

Obchód pierwszomajowy 1905 roku przyniósł dalsze zaostrzenie się walk na terenie całego imperium carskiego. Coraz częściej do­chodziło do starć

Ósmego września 1905 roku Komitet Warszawski Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) wystosował do wszystkich uświadomionych klasowo robotników...

Marcin Kasprzak to niewątpliwie jedna z największych postaci polskiego ruchu rewolucyjnego. W Polsce Ludowej doczekał się swojej monografii

Być uciskanym, nie znaczy jeszcze być poniżonym. By jednak być pełnym godności, choć zwyciężonym, trzeba posiadać i siłę i dumę i znajomość siebie samego.

Dzialalnosc rewolucyjna Marcina Kasprzaka zbiegla sie z tworzeniem ruchu socjalistycznego w Królestwie Kongresowym oraz aktywnością środowiska polskich socjalistów w...

Nie tak dawno Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu wydał nakaz rozbiórki domu urodzin Marcina Kasprzaka we wsi Czołowo.

Społeczność

USRR