Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 12 gości.

marksizm

Marie Frederiksen : Marksizm i moralność

Marks.jpg

Normal 0 21

Lew Trocki: O inteligencji

Trocki

Lew Trocki
O INTELIGENCJI

Źródło: http://www.marxists.org/polski/trocki/1912/03/ointeligencji.htm

---------------

I

Fred Weston: Żywotność idei Karola Marksa

Marks i Engels

ŻYWOTNOŚĆ IDEI KAROLA MARKSA
Fred Weston

Tłumaczenie: Sympatyk portalu Władza Rad

Lew Trocki: Nacjonalizacja przedsiębiorstw i zarządzanie robotnicze

Lew Trocki.jpg

W krajach przemysłowo zacofanych kapitał zagraniczny odgrywa decydującą rolę. Stąd relatywna słabość krajowej burżuazji w stosunku do krajowego proletariatu.

Zdzisław Zagozda: Opowieść o Czerwonym Kasztelanicu

Edward Dembowski

Człowiek-paradoks: arystokrata, który swe życie poświęcił sprawie ludu. Ateista, który zginął pod chorągwią z Najświętszą Marią Panną.

Włodzimierz Lenin: Władza radziecka a położenie kobiety

stalin21.jpg

Na podstawie: Lenin, „O kwestji kobiecej”, tłum. Z. Biernacka, pod red. i z przypisami St. Borskiego, Centralne Wydawnictwo Ludów SSSR, Moskwa 1925.

Andrzej Warzęcha: 127. Rocznica śmierci Karola Marksa

Karol Marks.jpg

14 marca dokładnie 127 lat temu podczas pobytu na politycznej emigracji w Londynie zmarł Karol Marks. Został pochowany na cmentarzu High Gate w Londynie.

Społeczność

1917 rev