Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

przewodnik po kandydatach 2011

Przewodnik po kandydatach PPP - cz. III - podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie

ela_fornalczyk.jpg

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (OKRĘG NR 21)

OKRĘG NR 21 MIEJSCE NR 2 - TOMASZ ANDRZEJ HUREK
 
 

Przewodnik po kandydatach PPP - cz. II - łódzkie, małopolskie, mazowieckie

Kandydatki z Warszawy 2011

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

OKRĘG NR 11
 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OKRĘG NR 16
Obejmuje miasto Płock oraz powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski.
 
OKRĘG NR 16 MIEJSCE NR 3 - BEATA ANNA WOŹNIAK
 
Motorniczy w Tramwajach Warszawskich, działaczka związkowa "Sierpnia 80" 
 
OKRĘG NR 17

Obejmuje miasto Radom oraz powiaty:  białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
 
OKRĘG NR 17 MIEJSCE NR 1 - RENATA HENRYKA SZYSZKA
 
Działaczka związkowa z radomskiej Fabryki Łączników
 
 
OKRĘG NR 18- Obejmuje miasta Ostrołęka, Siedlce oraz powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski
 
OKRĘG NR 18 MIEJSCE NR 13 - DARIUSZ CHOROŚ
 
Działacz warszawskiej organizacji PPP, poglądy socjalistyczne, w życiu pracował w wielu zawodach.


OKRĘG NR 19 - MIASTO WARSZAWA

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 1 - MAGDALENA JANISZEWSKA
 
Magdalena Janiszewska lat 25.
Szkołę wyższą ukończyłam w październiku 2009 roku na kierunku Politologia, specjalizacja Stosunki Międzynarodowe otrzymując tytuł magistra, następnie kontynuując naukę otrzymałam dyplom studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne.
W roku 2005 dołączyłam do Partii Zielonych włączając się w akcje mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie ekologii.
Od niespełna roku koordynuje pracami Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80 w województwie mazowieckim, organizując akcje przciwko łamaniu praw pracowniczych oraz prywatyzacji służby zdrowia.
Urodziła sie i mieszkaw Warszawie. Wychowowując się tu, ucząc i żyjąc poznała bardzo dobrze problemy z jakimi zmaga się miasto i ludzie w nim mieszkający. Bez wątpienia stolica jest miastem kontrastów, gdzie z jednej strony widzimy wyrastające biurowce, ogromny kapitał jaki jest inwestowny, z drugiej zaś młodzież która przyjeżdza tu z nadzieją nowego lepszego życia zderzając się z zastraszjącymi cenami najmu, jedzenia, egzystencji. Młode małżeństwa starające sie przeżyć z miesiąca na miesiąc, spłacając raty kredytu w strachu przed utratą pracy, a kończąc na emerytach, którzy własnymi rękami odbudowywali nasze piękne miasto, w zamian dostając teraz emerytury, które nie pozwalają na wykupienie podstawowych leków. To właśnie tych ludzi chciałaby reprezentować w parlamencie, stojąc na straży ich interesów.
 
OKRĘG NR  19 MIEJSCE NR 2 - BOGDAN KANIA
 
Bogdan Kania lat 53, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie.
Od wielu lat mieszkam w Warszawie poznając uroki jak i problemy z jakimi boryka się miasto.
Od 2001 roku jestem związany w Polską Partią Pracy Sierpień 80 aktywnie włączając sie w walke przeciwko łamaniu praw pracowniczych.
Ćwierć wieku przepracował na PKP ostanie lata na stanowisku specjalisty-diagnosty zdobywając ogromne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa.

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 3 - KATARZYNA HELENA BIELIŃSKA
Katarzyna Helena Bielińska , doktorantka w dziedzinie filozofii, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.
Przebywała na stypendiach zagranicznych w Zagrzebiu i Belgradzie. Zajmuje się filozofią społeczną.
Przełożyła na język polski wiele tekstów o tematyce społeczno-politycznej.

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 7 - RAFAŁ ROMAN ZIELENIEWSKI
 
Ukończył fizykę na Uniwersyte­cie Jagielloń­skim. Od 30 lat pracuję jako informatyk. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. systemu ERP/CRM w dużej firmie komputerowej, notowanej na giełdzie. Praca nauczyła mnie sztuki przewi­dywania wszyst­kich możliwości, cierpli­wości w kontaktach z ludźmi i zachowywa­nia spokoju nawet w czasie awarii systemu kompu­terowego.
Jestem bezpartyjnym człowiekiem o przekonaniach lewicowych. Realizuję różne projekty dla ich urzeczywistnienia. Jestem prze­wodni­czącym Sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz Sprawiedli­wości Społecznej Lewico­wa Al­ter­naty­wa. Działa na rzecz bezdomnych i zagrożonych eksmisją jako wiceprezes Polskiej Unii Lokato­rów. Udziela się w swoim środowisku sąsiedzkim i zostałem członkiem Rady Nadzor­czej Spółdzielni Mieszkaniowej STROP. Z rekomendacji Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych zostałem czło­nkiem Powiatowej Rady Zatrud­nienia m. st. Warszawy

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 18 - MARTA MAKUSZYŃSKA
 

Magister farmacji. Emerytka. 
W latach 2000-2003 byłam przewodniczącą Związku Zawodowego Farmaceutów. Sama muszę sobie dawać radę ze swoimi problemami zdrowotnymi, ponieważ służba zdrowia działa na zasadzie ściśle komercyjnej - jak zapłacisz dodatkowo, masz zapewnione wątpliwej jakości, za to kosztowne usługi medyczne, co do których nie ma oczywiście żadnej gwarancji, że będą skuteczne. Przy postępującej prywatyzacji nasila się zjawisko wyciągania  od pacjentów dodatkowych pieniędzy pod jakimkolwiek pretekstem, natomiast rzeczywista dbałość o stan zdrowia pacjenta jest sprawą drugo-, a staje się powoli trzeciorzędną. Handel zdrowiem musi się skończyć.  Wszystkim Towarzyszom melduję - rzuciłam palenie papierosów, od roku nie palę - i zaoszczędziłam pieniądze, które mogę wydać na coś bardziej pożytecznego, a zarazem oszczędzić własne zdrowie, co w obecnej sytuacji jest nie do przecenienia, bardzo sobie chwalę swoją decyzję. Nie ma powodu napełniać kieszenie kapitalistów własną krzywdą.

OKRĘG NR 19 MIEJSCE NR 2 - DAWID WITOLD JAKUBOWSKI
 
Historyk i publicysta, swoje poglądy określający jako, "pomiędzy marksizmem-leninizmem a castryzmem". , dziennikarz obywatelski pisujący m.in.  dla salonu24, lewicy.pl, Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych.
Specjalizuje się w dziejach masowych ruchów społecznych, w tym rodzimego ruchu robotniczego, a także historii rewolucji rosyjskiej oraz historii i współczesności Kuby. Przekonania socjalistyczne mają tradycję w jego rodzinie sięgającą początków XX w., on sam dochodził do nich jednak samodzielnie.
WYWIAD Z DAWIDEM JAKUBOWSKIM

OKRĘG NR 20

- Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
 

OKRĘG NR 20 MIEJSCE NR 1 - MATEUSZ PISKORSKI
 
 
  ur. 18.V.1977, nauczyciel akademicki, doktor nauk politycznych, dziennikarz.
W 2001 roku ukończył kierunek politologia i nauki społeczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie nauk politycznych. W działalności naukowej zajmował się m.in. partiami i systemami partyjnymi, doktrynami politycznymi, myślą polityczną oraz socjologią polityki. Autor ponad 30 monografii i artykułów naukowych.
Poseł na Sejm RP V kadencji (2005-2007) - członek Komisji Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący Komisji ds. Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej. Rzecznik prasowy klubu parlamentarnego Samoobrona RP.
Założyciel i przewodniczący Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, stowarzyszenia zajmującego się analizowaniem procesów międzynarodowych i polityki zagranicznej oraz monitoringiem procesów demokratycznych oraz konfliktów zbrojnych, przede wszystkim na obszarze byłego ZSRR.
Włada biegle językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.
WYWIAD Z MATEUSZEM PISKORSKIM
 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Lenin 005