Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 24 gości.

Maurice Cornforth

Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa

Greccy robotnicy z czerwonymi flagami

 
WYZYSK

 
Źródło: Maurice Cornforth, Materializm historyczny , wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1964, str. 54-64
 
Wersja elektroniczna: Władza Rad (www.1917.net.pl), 2012
 
Przypisy:
 
[3] K. Marks i F. Engels, Dziela wybrane w dwóch tomach, t. II, cyt. wyd., str. 252.
 
[4] Tamże
 
[5] W sprawie rozwoju własności prywatnej i wyzysku patrz: F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywat­nej i państwa, rozdz. IX (K. Marks i F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. II, cyt. wyd., str. 292—310).
 
[6] K. Marks, Kapitał, t. I, cyt. wyd., str. 229.
 
[7]Por. K. Marks, Kapitał, t. III, cz. 2, Warszawa 1959, str. 467.
[8] K. Marks i F. Engels, Dzieła, t. III, cyt. wyd., str. 22—23.
[9]W. I. Lenin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1952, str. 266—267.
[10]W. I. Lenin, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956, str. 415.
[11]K. Marks 5 F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. II, cyt. wyd., str. 124.
[12]K. Marks i F. Engels, Manifest komunistyczny, cyt. wyd., str. 45.

Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Postęp a wyzysk. Rewolucja socjalistyczna

revolution.jpg

Materializm historyczny
Rozdział IV
Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa
Część IV
 
POSTĘP A WYZYSK

Sposób produkcji. Formacje społeczno-ekonomiczne

Produkcja

Materializm historyczny
Rozdział III
Sposób produkcji
Część III
 
 
FORMACJE SPOŁECZNO- ­EKONOMICZNE

Społeczność

rot front