Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Wszystkie teksty

Data nadesłania Tytułikona sortowania Autor Odsłony
06.09.11 Włodzimierz Lenin: Zadania socjaldemokratów rosyjskich (1898 rok) Włodzimierz Lenin 8,269
08.03.14 Włodzimierz Lenin: Władza radziecka a sytuacja kobiet (1919) Włodzimierz Lenin 9,197
04.11.11 Włodzimierz Lenin: Władza radziecka a położenie kobiety Włodzimierz Lenin 7,950
04.11.17 Włodzimierz Lenin: W związku z czwartą rocznicą rewolucji październikowej Włodzimierz Lenin 5,370
19.06.10 Włodzimierz Lenin: Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu Włodzimierz Lenin 8,176
08.05.10 Włodzimierz Lenin: Trzecia Międzynarodówka i jej znaczenie w dziejach Włodzimierz Lenin 9,536
05.07.10 Włodzimierz Lenin: Sojusz robotników z pracującymi i wyzyskiwanymi chłopami Włodzimierz Lenin 9,004
05.04.14 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a wojna (Stosunek SDPRR do wojny) Klasycy marksizmu, Włodzimierz Lenin 8,980
03.09.10 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a religia Włodzimierz Lenin 10,430
07.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz.II) Włodzimierz Lenin 8,886
10.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. V) Włodzimierz Lenin 7,824
09.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. IV) Włodzimierz Lenin 8,212
08.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. III) Włodzimierz Lenin 9,338
05.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. I) Włodzimierz Lenin 12,816
15.01.11 Włodzimierz Lenin: Przemówienie do czerwonoarmistów odjeżdżających na front polski Włodzimierz Lenin 21,610
27.03.10 Włodzimierz Lenin: Plan ogólnorosyjskiego pisma politycznego Włodzimierz Lenin 8,553
25.04.10 Włodzimierz Lenin: O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy Kwietniowe) Włodzimierz Lenin 9,323
29.08.10 Włodzimierz Lenin: O wrogach ludu Włodzimierz Lenin 10,569
08.12.13 Włodzimierz Lenin: O stosunku partii robotniczej do religii Włodzimierz Lenin 7,465
14.10.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VIII - UTOPISTA KAROL MARKS I PRAKTYCZNA RÓŻA LUKSEMBURG Włodzimierz Lenin 8,807
25.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VII - UCHWAŁA LONDYŃSKIEGO KONGRESU MIĘDZYNARODOWEGO Z ROKU 1896 Włodzimierz Lenin 10,644
20.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VI - ODERWANIE SIĘ NORWEGII OD SZWECJI Włodzimierz Lenin 10,217
17.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział V - LIBERALNA BURŻUAZJA I SOCJALISTYCZNI OPORTUNIŚCI W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 9,795
15.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział IV - "PRAKTYCYZM” W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 9,803
13.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III KONKRETNE WŁAŚCIWOŚCI ZAGADNIENIA NARODOWEGO W ROSJI I BURŻUAZYJNO-DEMOKRATYCZNE JEJ PRZEKSZTAŁCENIE Włodzimierz Lenin 9,304
22.04.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III - Konkretne właściwości zagadnienia narodowego w Rosji i burżuazyjno-demokratyczne jej przekształcenie Włodzimierz Lenin 6,338
21.12.13 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział II - Historycznie konkretne postawienie zagadnienia Włodzimierz Lenin 9,194
16.11.10 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział I - Co to jest samookreślenie narodów? Włodzimierz Lenin 13,342
14.12.14 Włodzimierz Lenin: O pogromowej nagonce na Żydów Włodzimierz Lenin 10,360
22.04.13 Włodzimierz Lenin: O haśle Stanów Zjednoczonych Europy Włodzimierz Lenin 10,254
02.07.12 Włodzimierz Lenin: O czystce partii Włodzimierz Lenin 11,900
07.01.15 Włodzimierz Lenin: Nasz program (1899 rok) Włodzimierz Lenin 10,809
15.12.10 Włodzimierz Lenin: Marksizm a rewizjonizm Włodzimierz Lenin 13,186
08.03.15 Włodzimierz Lenin: Kapitalizm a praca kobiet (1913) Włodzimierz Lenin 10,894
20.03.19 Włodzimierz Lenin: Informacja o rozmowach prowadzonych przez radio z Belą Kunem Włodzimierz Lenin 3,957
28.11.15 Włodzimierz Lenin: Fryderyk Engels (1895) Włodzimierz Lenin 9,746
26.08.10 Włodzimierz Lenin: Ekonomiczne podstawy obumierania państwa Włodzimierz Lenin 16,818
13.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej (przedmowa) Włodzimierz Lenin 10,502
19.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej Włodzimierz Lenin 5,266
21.01.11 Włodzimierz Lenin: Do robotników, żołnierzy i chłopów! (odezwa na II Zjazd Rad 7.XI.1917) 16,310

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Lenin 005