Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 16 gości.

Wszystkie teksty

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
11.11.11 Ryszard Rauba: W rocznicę niepodległości Polski – Z antysanacyjnej i antyfaszystowskiej odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z listopada 1936 roku Ryszard Rauba 5,862
12.03.17 Ryszard Rauba: W odpowiedzi Wiktorowi Ferfeckiemu z Rzeczpospolitej Ryszard Rauba 6,720
22.12.11 Ryszard Rauba: Uwagi i refleksje Róży Luksemburg na wieść o wybuchu pierwszej rewolucji rosyjskiej w styczniu 1905 roku. Ryszard Rauba 6,475
21.05.11 Ryszard Rauba: Ustrój szkolny i poziom oświaty w Polsce od chwili odzyskania niepodległości do połowy lat 30 – tych XX wieku - subiektywny szkic Ryszard Rauba 15,394
07.09.11 Ryszard Rauba: Towarzysz Marcin Kasprzak we wspomnieniu Róży Luksemburg: artykuł – nekrolog z 30 września 1905 roku Ryszard Rauba 14,372
16.07.12 Ryszard Rauba: Spór o oblicze ideowe polskiej szkoły ( od zarania niepodległości do połowy lat 30. XX wieku) – subiektywny szkic Ryszard Rauba 9,015
12.05.11 Ryszard Rauba: Sanacyjne rządy piłsudczykowskie wobec wielkiego kryzysu – zarys polityki gospodarczej w latach 1929 – 1935. Ryszard Rauba 8,101
14.08.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg wobec zagadnienia rewolucji Ryszard Rauba 7,496
03.03.11 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg o współpracy polskich i rosyjskich robotników – opinie i uwagi z lat 1893 – 1894. Ryszard Rauba 6,907
08.06.11 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg o Karolu Marksie – zapomniana rocznicowa publikacja z 1903 r. Ryszard Rauba 5,744
12.07.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg i kultura polska Ryszard Rauba 7,790
19.07.11 Ryszard Rauba: Rosyjski Rząd Tymczasowy i jego odezwa "Do Polaków" z 30 marca 1917 r. Ryszard Rauba 13,978
15.06.11 Ryszard Rauba: Refleksje Róży Luksemburg po krwawym stłumieniu przez carat robotniczego powstania w Łodzi w czerwcu 1905 r. Ryszard Rauba 4,195
17.08.11 Ryszard Rauba: Przedwojenny jezuicki „Przegląd Powszechny” i Żydzi Ryszard Rauba 6,508
15.12.13 Ryszard Rauba: Przedwojenni polscy komuniści wobec 19. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wybrane opinie, uwagi, refleksje z 1937 roku Ryszard Rauba 4,715
02.12.11 Ryszard Rauba: Problematyka żydowska w opiniach, uwagach,refleksjach i politycznych komentarzach socjaldemokratki,rewolucjonistki i marksistki Róży Luksemburg. Ryszard Rauba 5,090
21.10.11 Ryszard Rauba: Polska Partia Socjalistyczna - Lewica w krytycznych opiniach, przemyśleniach, politycznych analizach i uwagach czołowego ideologa polskiej socjaldemokracji - Róży Luksemburg Ryszard Rauba 9,208
09.02.13 Ryszard Rauba: Polscy komuniści wobec antyfaszystowskiego powstania Schutzbundu w Austrii Ryszard Rauba 7,474
02.05.11 Ryszard Rauba: Piłsudczycy bez Piłsudskiego – sanacyjny obóz rządzący w publicystyce jezuickiego „Przeglądu Powszechnego” z lat 1935 – 1936. Ryszard Rauba 8,367
31.05.11 Ryszard Rauba: Pierwszy program polskiego socjalizmu Ryszard Rauba 6,435
25.02.12 Ryszard Rauba: O co walczymy ? - Deklaracja programowa Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (tzw. mała deklaracja, Warszawa, 1 marca 1943 roku) Ryszard Rauba 11,394
28.05.11 Ryszard Rauba: Ludwik Krzywicki - zapomniany polski marksista Ryszard Rauba 7,806
24.08.11 Ryszard Rauba: List otwarty do polskiego ludu roboczego napisany przez Księdza Piotra Ściegiennego z 1892 roku – czyli polscy socjaliści w specyficznym hołdzie dla księdza – rewolucjonisty. Ryszard Rauba 7,565
22.03.11 Ryszard Rauba: Ku refleksji i rozwadze czyli problematyka żydowska w zapomnianej publicystyce jezuickiego „Przeglądu Powszechnego” z lat 1935 – 1937 Ryszard Rauba 4,814
24.05.11 Ryszard Rauba: Krwawy kwiecień 1936 roku we Lwowie Ryszard Rauba 10,127
29.10.11 Ryszard Rauba: Konieczna zimna krew czyli „pożegnalny”, antywojenny artykuł wielkiego, francuskiego socjalisty Ryszard Rauba 4,724
31.03.11 Ryszard Rauba: Kilka uwag Róży Luksemburg o dyscyplinie partyjnej Ryszard Rauba 5,804
05.01.12 Ryszard Rauba: Do robotników, chłopów i inteligencji ! Do wszystkich patriotów polskich ! - pierwsza odezwa programowa Polskiej Partii Robotniczej (P. P. R.) (Warszawa, połowa stycznia 1942). Ryszard Rauba 5,683
17.11.11 Ryszard Rauba: Do Proletariuszy wszystkich krajów ! (An die Proletarier aller Länder !) - rewolucyjna Odezwa Związku Spartakusa (Spartakusbundu) z 25 listopada 1918 roku. Ryszard Rauba 7,778
04.06.13 Ryszard Rauba: Do ludzi pracy - wierzących katolików ! - Z zapomnianej, antywojennej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z 1937 roku Ryszard Rauba 4,688
03.07.11 Ryszard Rauba: Co to jest Polska? Ryszard Rauba 11,599
16.06.13 Ryszard Rauba: "Łapy faszystów precz od Hiszpanii ! Niech żyje międzynarodowa solidarność antyfaszystowska! Towarzysze, Robotnicy, Obywatele!" - ze wspólnej Odezwy Komitetów Okręgowych KPP Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, VIII 1936 Ryszard Rauba 5,530
19.07.14 Ryszard Rauba: "Rocznica lipcowa" Ryszard Rauba 7,811
17.05.11 Ryszard Rauba: Żydzi w Polsce Odrodzonej – zarys zagadnienia do połowy lat 30 – tych XX wieku. Ryszard Rauba 10,240
05.09.11 Ryszard Rauba: W 96. rocznicę uchwalenia manifestu międzynarodowej konferencji socjalistycznej w Zimmerwaldzie z 8 września 1915 r. Ryszard Rauba 5,922
14.03.11 Ryszard Rauba: Reakcje polskiej opinii publicznej na wieść o straceniu króla Ludwika XVI Ryszard Rauba 10,253
30.04.16 Ryszard Rauba: „Obóz Narodowo – Radykalny” – faszyści to zdaniem PiS-u nic złego Ryszard Rauba 6,509
19.12.12 Ryszard Rauba: „Byłam, jestem, będę!” - Z ostatniego artykułu Róży Luksemburg (Porządek panuje w Berlinie, „Die Rote Fahne” 14 stycznia 1919 r.) Ryszard Rauba 7,484
16.03.16 Ryszard Rauba (KPP): Do sygnatariuszy "Porozumienia Socjalistów" z 9 III 2016 r. Ryszard Rauba 6,264
21.11.11 Ryszard Nazarewicz: Pierwszy oddział partyzancki Gwardii Ludowej Ryszard Nazarewicz 14,312

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Obama rev